Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Maa- ja metsätalousvaliokunta: Valkoposkihanhea ei voida kansallisella päätöksellä muuttaa metsästettäväksi lajiksi

Julkaistu 20.9.2022 12.50

Maa- ja metsätalousvaliokunta: Valkoposkihanhea ei voida kansallisella päätöksellä muuttaa metsästettäväksi lajiksi

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö valkoposkihanhien metsästyksen sallimista vaativasta kansalaisaloitteesta (KAA 3/2020)​ on valmistunut. Mietintöön sisältyy vastalause.

Mietinnössään valiokunta esittää, että jatkossa lupamenettelyä sujuvoitetaan ja valkoposkihanhia koskevat poikkeuslupapäätökset siirretään Varsinais-Suomen ELY-keskukselta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle. Lisäksi valiokunta esittää, että ammutut valkoposkihanhet voidaan jatkossa hyödyntää ja että hanhia voidaan poikkeusluvalla karkottaa ampumalla myös keväällä pesintärauha huomioon ottaen.

Lupamenettelyä sujuvoitettava​

Valiokunta pitää tärkeänä, että lupamenettelyä sujuvoitetaan. Valiokunta ehdottaa, että viranomaispäätöksenteossa hyödynnetään paikallistuntemusta, niin että luonnonsuojelulain poikkeuslupapäätökset ratkaistaan mahdollisimman lähellä sitä aluetta, jossa vahinkoja eniten aiheutuu. Koska merkittävä osa viljelyksille aiheutuneista vahingoista syntyy Pohjois- ja Etelä- Karjalan alueella, valiokunta pitää perusteltuna siirtää valkoposkihanhia koskevat poikkeuslupapäätökset Varsinais-Suomen ELY-keskukselta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle.

Poikkeuslupamenettely käyttöön myös keväällä

Nykylainsäädäntö mahdollistaa valkoposkihanhien karkottamisen ampumalla luonnonsuojelulain mukaisin poikkeusluvin. Valiokunta toteaa, että kansalaisaloitteen jättämisen jälkeen valkoposkihanhien karkottamiseen liittyvää tietoa on saatu lisää ja poikkeuslupakäytäntö on kehittynyt. Valkoposkihanhen tappaminen ampumalla on otettu osaksi hanhien viljelyksille aiheuttamien haittojen torjuntaa syksyisin. Valiokunta ehdottaa, että poikkeusmahdollisuuksia hyödynnetään jatkossa lintujen pesintärauha huomioiden myös keväällä. Poikkeuslupien tarkoituksena ei ole valkoposkihanhikannan rajoittaminen ampumalla vaan se, että linnut oppivat välttämään viljelmiä. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että poikkeusluvalla ammuttujen valkoposkihanhien hyödyntäminen sallitaan jatkossa.

Työtä valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen estämiseksi jatkettava

Valiokunta toteaa mietinnössään, että valkoposkihanhea ei voida kansallisella päätöksellä muuttaa metsästettäväksi lajiksi, joten se hylkää kansalaisaloitteen ehdotuksen. Valiokunta pitää kuitenkin välttämättömänä jatkaa työtä valkoposkihanhien elinkeinoille ja viheralueille aiheuttamien vahinkojen rajoittamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Valkoposkihanhi sisältyy EU:n lintudirektiivin erityisesti suojeltaviin lajeihin. Lisäksi laji kuuluu Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen (eli niin sanotun Bernin sopimuksen) mukaan erityisen suojelun piiriin. Suomi ei voi osana kansainvälistä yhteisöä yksipuolisesti irrottautua suojelutoimista, vaan tämän on tapahduttava kansainvälisiä sopimusmenettelyjä noudattaen. Valiokunta ehdottaa, että lintudirektiivin rauhoitetuista lajeista vastaavana viranomaisena ympäristöministeriö vaikuttaa komissioon ja EU:n jäsenvaltioihin, jotta Bernin sopimusta ja lajin suojelustatusta voidaan muuttaa.

​​

Valiokunnan mietintö luettavissa eduskunnan verkkopalvelussa

Aihealueet
Maa- ja metsätalousvaliokunta