Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Ministerivastuuasia täysistunnossa ainoassa käsittelyssä

Julkaistu 11.12.2020 18.55

Ministerivastuuasia täysistunnossa ainoassa käsittelyssä

​​​​​​​​Muistutus ulkoministerin virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta oli ainoassa käsittelyssä täysistunnossa perjantaina 11. joulukuuta.

Keskustelun pohjana oli perustuslakivaliokunnan mietintö (PeVM 26/2020 vp), jonka valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) esitteli ennen keskustelua.

Valiokunta totesi mietinnössään, ettei ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ole menetellyt virkatoimissaan lainvastaisesti, eikä ministerin virkavelvollisuuksien rikkomisen olennaisuusvaatimus täyty. Perustuslakivaliokunnan mielestä edellytyksiä syytteen nostamiselle ei ole.

Ministeri Haavisto totesi puheenvuorossaan ottavansa moitteet vastaan ulkoministeriön virkajärjestelyihin liittyvistä kysymyksistä.​ Hän painotti, että muiden asioiden osalta valiokunta ei ole pitänyt ministerin menettelyä moitittavana:

"Perustuslakivaliokunnalle jätetyssä muistutuksessa nostettiin esiin muun muassa epäily siitä, että ministeriön virkamiehiä olisi painostettu laittomaan toimintaan, epäily siitä, että ministerin erityisedustajan nimeäminen ei olisi ollut lainmukaista, ja epäily siitä, että asiaa ei olisi asianmukaisesti tuotu valtioneuvoston käsittelyyn. Näiden asioiden osalta valiokunta ei ole pitänyt ministerin menettelyä moitittavana. 

Jäljelle on jäänyt kysymys ulkoministeriön virkajärjestelyistä, joilla on pyritty turvaamaan se, että myös al-Holiin liittyvät asiat ja tehtävät ministeriössä hoidettaisiin vailla viivytystä. Näistä kysymyksistä valiokunnan mietintöön sisältyy ministerille moitteet. Nämä moitteet otan vastaan, perehdyn huolella mietintöön ja otan perustuslakivaliokunnan huomiot lukuun kaikessa tulevassa toiminnassani."

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä jätti keskustelussa epäluottamuslauseen ministeri Haavistolle.​ Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Johanna Ojala-Niemelä puolestaan teki edustaja Mikko Kinnusen (kesk.) kannattamana ehdotuksen, ettei syytettä ministeriä vastaan nost​​ettaisi. A​sian käsittely keskeytettiin ja sitä jatketaan äänestyksin ensi viikolla.​ ​​

Keskustelu kokonaisuudessaan on katsottavissa eduskunnan verkkolähetyspalvelussa.


Lue lisää:


Aihealueet
Täysistunto