Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Eduskunta hyväksyi rakennus- ja maankäyttölain sisällön

Julkaistu 24.11.2016 21.15
Muokattu 24.11.2016 21.27

Eduskunta hyväksyi rakennus- ja maankäyttölain sisällön

Eduskunta hyväksyi torstaina 24. marraskuuta ensimmäisessä käsittelyssä maankäyttö- ja rakennuslain sisällön ympäristövaliokunnan mietinnön YmVM 15/2016 mukaisena.

Lain tavoitteena on vähentää rakennusten energian käyttöä ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Uusi rakennus on rakennettava lähes nollaenergiarakennukseksi, kun rakennus- tai toimenpidelupahakemus tulee vireille 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Lähes nollaenergiarakennus tarkoittaa rakennusta, jolla on erittäin korkea energiatehokkuus ja jonka tarvitsema erittäin vähäinen energia tulee laajalti uusiutuvista lähteistä.

Laissa luetellaan rakennustyypit, joita lähes nollaenergiavaatimus ei koske. Tällaisia ovat esimerkiksi rakennus, jonka kerrosala on alle 50 neliömetriä ja loma-asumiseen tarkoitettu asuinrakennus, jota on tarkoitus käyttää alle neljä kuukautta vuodessa.

Tarkemmat nollaenergiarakentamisen tekniset vaatimukset annetaan kolmella erikseen annettavalla asetuksella. Paketti sisältää myös ympäristöministeriön asetuksen sisäilmasta ja ilmanvaihdosta. Keskustelua herättänyt mahdollisuus käyttää painovoimaista ilmanvaihtoa sisältyy asetusluonnokseen. Samanaikaisesti energiavaatimusten kanssa on valmisteltu asetusta rakennusten kosteusturvallisuudesta, joka tulee myöhemmin erikseen lausunnolle.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella toimeenpannaan rakennusten energiatehokkuusdirektiivi.

Eduskunnan kirjasto on koonnut maankäyttö- ja rakennuslaista kattavan tietopaketin.

Asia käsitellään täysistunnossa vielä toisessa käsittelyssä, jossa äänestetään mietinnön vastalauseissa esitetyistä lausumista, mutta lain sisältö ei enää muutu.

Aihealueet
Täysistunto