Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Oppisopimuspaikkojen syntyminen helpottuu

Julkaistu 6.4.2018 13:15
Muokattu 9.4.2018 13:21

Oppisopimuspaikkojen syntyminen helpottuu

Eduskunta hyväksyi perjantain täysistunnossaan lakimuutokset, joilla helpotetaan oppisopimuspaikkojen syntymistä. Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön (TyVM 3/2018) mukaisina useiden äänestysten jälkeen.

Äänestyksissä oli kyse muutoksista, joita sosialidemokraatit, vihreät, vasemmistoliitto ja perussuomalaiset olivat valiokunnassa esittäneet hallituksen esitykseen (HE 189/2017). Muutosehdotusten tekijät pitivät oppisopimusten helpottamista lähtökohtaisesti hyvänä mutta keinoja liian järeinä. Neljän oppositioryhmän päähuoli oli tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottujen työntekijöiden takaisinottovelvollisuuden heikentyminen. Vastalauseissa olisi haluttu myös varmistaa, että lisätyötä tarjotaan ennen oppisopimuskoulutettavan ottamista niille, jotka tekevät osa-aikatyötä vastoin omaa tahtoaan.

Jatkossa työantaja voi ottaa oppisopimusopiskelijan määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen työnantajalle laissa säädetyn lisätyön tarjoamisvelvollisuuden tai takaisinottovelvollisuuden estämättä. Muutos mahdollistaa oppisopimuksen tekemisen myös osa-aikatyöaloilla lisätyön tarjoamisvelvoitteen sivuuttamisella.  Muutoksen tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden pääsyä työelämään ja mahdollisuuksia hankkia työmarkkinoilla vaadittavaa osaamista.

Lain toinen lopullinen käsittely on ensi viikolla.

Aihealueet
Täysistunto