Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Meri ja sen suojelu esillä Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnossa

Julkaistu 10.4.2018 10:00
Muokattu 10.4.2018 12:11

Meri ja sen suojelu esillä Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnossa

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto ja valiokunnat kokoontuvat teemaistuntoviikolla Akureyrissä Islannissa 9.-10. huhtikuuta. Teemaistunnon aiheena on meri ja päästöjen vähentäminen. Pohjoismaiden neuvosto järjestää aina tiettyä aihetta käsittelevän teemaistunnon vuosittain huhtikuussa.

Kestävä Pohjola -valiokunta keskustelee kokouksessaan 10. huhtikuuta arktisen merenkulun turvallisuudesta. Valiokunta käsittelee toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vähentää onnettomuusriskejä haavoittuvilla alueilla. Uuden teknologian on todettu parantaneen alueen valvontaa. Pohjoismaiden neuvosto hyväksyi Helsingissä vuonna 2017 pidetyssä istunnossa suosituksen Pohjoismaiden hallituksille edistää muun muassa haavoittuvien arktisten rannikkoalueiden turvallisuutta. Suositus esittää pitkällä aikavälillä vaatimuksia, joiden mukaan muun muassa arktisen laivaliikenteen polttoaine ei ole vuodon yhteydessä vahingollista meriympäristölle.

Valiokunta käsittelee myös Agenda 2030 -tavoitetta, mikä koskee muun muassa kalastusalusten fossiilisten polttoaineiden kulutusta. Islannissa on saatu merkittäviä tuloksia fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentämisestä ja ilmastojalanjäljen pienenemisestä. Valiokunta kuulee aiheesta Islannin kalastusyrityksiä edustavan yhdistyksen edustajia.

Kestävä Pohjola -valiokunta käsittelee lisäksi useita jäsenehdotuksia, kuten jäsenehdotuksia merten happamoitumisen tutkimisesta, mikromuovista hanavedessä ja jäsenehdotusta yhteispohjoismaisesta voimasta EU:n metsäpolitiikassa.  Esillä myös Pohjoismaiden ministerineuvoston uusi yhteistyöohjelma ympäristö- ja ilmastosektorilla.

Suomesta Kestävä Pohjola -valiokunnan kokoukseen osallistuvat Kari Kulmala (sin.), Mikko Kärnä (kesk.) ja Eero Lehti (kok.).

 

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto käsittelee kokouksessaan 10. huhtikuuta jäsenehdotusta vahvistetusta pohjoismaisesta kyberpuolustusyhteistyöstä. Jäsenehdotuksen lähtökohtana on, että koko maailmassa digitalisaatio on edennyt pisimmälle Pohjoismaissa ja että Pohjoismaihin kohdistuu päivittäin huomattavia kyberhyökkäyksiä, jotka voivat vahingoittaa yhteiskuntaa. Myös Baltian maissa digitalisaatio on edennyt pitkälle, ja Viro on maailman johtavia valtioita kyberalalla. Viron osaamista vahvistettiin myös sijoittamalla NATOn kyberkeskus Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence Tallinnaan. Pohjoismaiden tulee sen vuoksi vahvistaa yhteistyötä Baltian maiden kanssa kyber-puolustuksen alalla.

Puheenjohtajiston kokouksessa valmistellaan teemaistunnon lisäksi myös tulevia kansainvälisiä kokouksia sekä Pohjoismaiden neuvoston 70. täysistuntoa, joka pidetään viikolla 44 Oslossa.

Pohjoismaiden neuvoston poliittinen johto eli puheenjohtajisto vastaa yleisistä poliittisista kysymyksistä, työsuunnitelmasta ja budjetista sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikan parlamentaarisesta yhteistyöstä.

Suomesta puheenjohtajiston kokoukseen osallistuvat Maarit Feldt-Ranta (Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja, sd.), Wille Rydman (kok.), Erkki Tuomioja (sd.) ja Matti Vanhanen (kesk.).

Aihealueet
Kansainväliset asiat