Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Perustuslakivaliokunnan mietinnöt valmiuslain nojalla annetuista asetuksista valmistuivat

Julkaistu 19.3.2020 15.35

Perustuslakivaliokunnan mietinnöt valmiuslain nojalla annetuista asetuksista valmistuivat

Perustuslakivaliokunta on 19. maaliskuuta antanut kaksi mietintöä valmiuslain nojalla annetuista asetuksista. Asetukset koskevat poikkeamista eräistä kunnan velvollisuuksista sosiaali- ja terveydenhuollossa ja poikkeamista vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksistä.

Valmiuslain toimivaltuussäännösten nojalla annettavat asetukset on valmiuslain mukaan välittömästi eduskunnan käsiteltäviksi. Eduskunta päättää, onko asetukset kumottava.

Perustuslakivaliokunta esittää, että nyt arvioituja asetuksia ei ole kumottava. Valiokunta korostaa mietinnöissä perustuslaista ja myös valmiuslaista ilmeneviä välttämättömyys- ja oikeasuhtaisuusperiaatteita sekä Suomen kansainvälisten velvoitteiden noudattamista asetuksia sovellettaessa.

Perustuslakivaliokunta on tänään kuullut asiantuntijoita myös valmiuslain nojalla annetusta varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen poikkeuksia koskevasta asetuksesta. Valiokunta antaa mietinnön tästä asetuksesta myöhemmin.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 4/2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 5/2020


Aihealueet
Perustuslakivaliokunta; Valiokunnat