Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Perhevapaan lomakertymä pienenee, lomalla sairastamiseen omavastuu

Julkaistu 9.3.2016 14.20

Perhevapaan lomakertymä pienenee, lomalla sairastamiseen omavastuu

​Eduskunta hyväksyi vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain muutokset keskiviikkona 9. maaliskuuta.

Muutoksen tavoitteena on julkisen talouden menojen säästäminen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan vuosilomakertymää siten, että lomaa kertyy vapaan aikana enintään kuuden kuukauden ajalta, kun nykyisin lomaa kertyy koko ajalta. Lisäksi vuosiloman siirtämiseen sairastumisen vuoksi tulee kuuden päivän omavastuu.

Asia hyväksyttiin työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön mukaisena (TyVM 1/2016 vp - HE 145/2015 vp). Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta piti mietinnössään tärkeänä, että hallitus seuraa tarkoin lain vaikutuksia sukupuolten tasa-arvon tosiasialliseen toteutumiseen työelämässä ja tarvittaessa ryhtyy asian vaatimiin korjaustoimenpiteisiin. Valiokunta tähdentää erityisesti yksinhuoltajien aseman selvittämisen tärkeyttä.

Lait tulevat voimaan 1. huhtikuuta 2016.

Lisätietoja:

https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Työelämä--ja-tasa-arvovaliokunta-puoltaa-perhevapaan-lomakertymään-ja-lomalla-sairastamiseen-esitettyjä-muutoksia.aspx

Aihealueet
Täysistunto