Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Perustuslakivaliokunnan lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön covid-19-rokotesuojasta valmistui

Julkaistu 16.12.2021 9.30

Perustuslakivaliokunnan lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön covid-19-rokotesuojasta valmistui

Perustuslakivaliokunnan lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön covid-19-rokotesuojasta valmistui. Valiokunnan mukaan lakiehdotus on perustuslain mukainen. Lausunto on yksimielinen.

Valiokunta toteaa, että sääntelyssä on kyse sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden velvollisuudesta varmistaa, että erityisen haavoittuvassa asemassa oleville potilaille ja asiakkaille annettavissa palveluissa käytetään vain sellaista henkilöstöä, jolla on suoja covid-19-tautia vastaan. Sääntelyn voidaan siten katsoa merkitsevän henkilöstöön kohdistuvaa, työntekijän terveydentilaa koskevaa vaatimusta. Sääntelyssä ei ole kyse pakollisesta rokotuksesta. Sääntelyllä on kuitenkin välillisiä vaikutuksia sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien henkilöiden perusoikeuksiin.

Esityksen tavoitteena on suojata erityisesti covid-19-taudin vakaville seurauksille alttiiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttävien asiakkaiden ja potilaiden henkeä ja terveyttä. Perustuslakivaliokunnan mukaan ehdotetulle sääntelylle on selvästi hyväksyttävät perusteet. Sääntely on myös oikeasuhtaista.

Perustuslakivaliokunta korostaa lisäksi tarvetta seurata hyvin tarkkaan muutoksen toteutumista ja etenkin sen vaikutuksia perustuslain 19 §:n 3 momentin mukaiseen julkisen vallan velvollisuuteen turvata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä edistää väestön terveyttä.

Valiokunnan lausunto on luettavissa verkkopalvelussa:
https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/PeVL+51/2021

Aihealueet
Perustuslakivaliokunta