Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Perustuslakivaliokunnan lausunto tartuntatautilain muuttamisesta on valmistunut

Julkaistu 7.10.2021 14.00

Perustuslakivaliokunnan lausunto tartuntatautilain muuttamisesta on valmistunut

Perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon tartuntatautilain muuttamisesta. Hallituksen esitykseen sisältyy kaksi keskeistä ehdotusta. Ensinnäkin esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi terveysturvalliseen maahantuloon liittyvien säännöksien voimassaoloa. Toiseksi esityksessä on kyse mahdollisuudesta edellyttää yleisötilaisuuteen osallistuvilta taikka asiakas- ja osallistujatilaan tai ravitsemisliikkeeseen tulevilta ihmisiltä covid-19-tautia koskeva luotettava todistus eli ns. koronapassi toiminnalle asetettujen koronarajoitusten välttämiseksi.

Perustuslakivaliokunnan mielestä ehdotettu sääntely on merkityksellistä useiden perusoikeuksien ja erityisesti yhdenvertaisuuden kannalta. Sääntelylle on kuitenkin olemassa hyväksyttävät perusteet. Lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Perustuslakivaliokunnan mukaan koronapassia koskevaa sääntelyä on kuitenkin muutettava niin, että siinä turvataan yhdenvertaisesti nyt ehdotettua paremmin alle 16-vuotiaiden mahdollisuudet osallistua toimintaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunta voi muuttaa sääntelyä esimerkiksi nostamalla ikärajan kahdestatoista kuuteentoista vuoteen. Lisäksi on huolehdittava siitä, että koronapassin esittämisvelvollisuuden piiriin jääville alaikäisille taataan säännösperustaisesti tosiasiallinen mahdollisuus koronatestiin koronapassia varten. Valiokunta painottaa myös testien tosiasiallisen saavutettavuuden merkitystä.

Perustuslakivaliokunnan mielestä maahantulosääntelyn voimassaolon jatkamiselle on edelleen hyväksyttävät perusteet. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota velvollisuuteen osallistua toiseen testiin maahan saapumisen jälkeen. Valiokunta kehottaa sosiaali- ja terveysvaliokuntaa huolellisesti tarkastelemaan ehdotetun sääntelyn tarvetta tältä osin.

Lausuntoon sisältyy edustaja Anna Kontulan eriävä mielipide, jonka mukaan lakiehdotus ei esitetyssä muodossa ole perustuslain mukainen siltä osin kuin kyse on koronapassin käytöstä alle 16-vuotiaiden kohdalla, eikä sitä siten voida käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Perustuslakivaliokunnan lausunto (PeVL 35/2021) luettavissa eduskunnan verkkopalvelussa​

Aihealueet
Perustuslakivaliokunta; Valiokunnat