Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Perustuslakivaliokunnan mietinnöt valtioneuvoston asetuksista valmiuslain toimivaltuuksien soveltamisen aloittamisesta valmistuivat

Julkaistu 18.3.2020 13.50

Perustuslakivaliokunnan mietinnöt valtioneuvoston asetuksista valmiuslain toimivaltuuksien soveltamisen aloittamisesta valmistuivat

​Perustuslakivaliokunnan mietinnöt valtioneuvoston asetuksista valmiuslain toimivaltuuksien soveltamisen aloittamisesta ovat valmistuneet (PeVM 2/2020 vp ja PeVM 3/2020). 

Perustuslakivaliokunta ehdottaa, että kiiremenettelyssä annettu valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta saa jäädä voimaan. Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86-88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta saa suurimmalta osalta jäädä voimaan. Työvelvollisuutta koskevaa toimivaltuutta ei kuitenkaan perustuslakivaliokunnan mielestä voida ottaa käyttöön ilman että samalla säädetään sovellettaviksi työvelvollisuuteen liittyvät tarkemmat säännökset.

Perustuslakivaliokunta katsoo mietinnöissään, että valmiuslaissa säädetyt edellytykset ehdotettujen toimivaltuuksien käyttöönotolle täyttyvät. Valiokunta kuitenkin korostaa toimivaltuuksien käyttöön liittyviä välttämättömyys- ja suhteellisuusperiaatteita. Valtioneuvoston on valiokunnan mukaan seurattava tarkkaan valmiuslain ja siinä säädettyjen valtuuksien käytön soveltamisedellytysten täyttymistä ja soveltamisessa mahdollisesti havaittavia ongelmia.

Eduskunnan täysistunto käsittelee mietintöjä tänään 18.3. klo 14 alkavassa täysistunnossa.

Myös valmiuslain nojalla annettavat asetukset (ns. soveltamisasetukset) käsitellään eduskunnassa. Niitä on tarkoitus käsitellä perustuslakivaliokunnassa torstaina.

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 2/2020

Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 3/2020

Aihealueet
Perustuslakivaliokunta