Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Perustuslakivaliokunta aloitti perustuslain 115 §:n mukaisen tutkinnan ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuudesta

Julkaistu 20.12.2019 10.40

Perustuslakivaliokunta aloitti perustuslain 115 §:n mukaisen tutkinnan ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuudesta

Perustuslakivaliokunta on aloittanut perustuslain 115 §:n mukaisen tutkinnan ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuudesta kymmenen kansanedustajan tekemän muistutuksen johdosta.

Syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voidaan perustuslain mukaan päättää nostettavaksi, jos tämä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti. Syytteen nostamisesta päättää eduskunta saatuaan perustuslakivaliokunnan kannanoton. Mikäli eduskunta päättää nostaa syytteen, käsitellään syyte valtakunnanoikeudessa.

Perustuslakivaliokunta on varannut ministeri Haavistolle ja asiaan keskeisesti liittyvälle virkamiehelle tilaisuuden antaa lausunto valiokunnalle tehdystä muistutuksesta. Valiokunta asetti lausunnon antamiselle määräajan, joka päättyy 14.1.2020. Valiokunta jatkaa asian käsittelyä lausunnon saatuaan. Ministeri Haavisto voi tulla asiassa henkilökohtaisesti kuultavaksi tai jättää asiassa kirjallisen lausunnon.

Perustuslakivaliokunta kuuli tänään oikeuskansleri Tuomas Pöystiä oikeuskanslerin suorittaman kanteluasioiden käsittelyn aikataulusta. Valiokunta päätti kuulla myös valtiosääntöoikeuden, rikosoikeuden ja hallinto-oikeuden professoreita. Valiokunta varasi tilaisuuden myös eräille muille asianosaisille tilaisuuden esittää näkemyksenä.

Perustuslakivaliokunta voi ministerivastuuasiaa käsitellessään pyytää valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimiin esitutkinnan toimittamiseksi.

Asian käsittelyasiakirjat eivät ole valiokuntakäsittelyn aikana julkisia. Ne tulevat julkisiksi aikaisintaan, kun asia on valiokunnassa loppuun käsitelty. 

Aihealueet
Perustuslakivaliokunta; Valiokunnat