Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Perustuslakivaliokunta on arvioinut EU:n elpymissuunnitelmaa

Julkaistu 12.6.2020 13.20
Muokattu 12.6.2020 13.25

Perustuslakivaliokunta on arvioinut EU:n elpymissuunnitelmaa

​​Perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon valtioneuvoston selvityksestä ehdotuksista EU:n elpymissuunnitelmaksi, jonka tavoitteena on tukea koronaviruksen jälkeistä talouksien uudelleen käynnistämistä ja Euroopan elpymistä. Järjestelyyn sisältäisi myös Euroopan unionin 750 miljardin euron lainanottovaltuus.


Valiokunnan mielestä komission ehdotukset edustavat laadullisesti ja rahoituksen
määrän osalta uudenlaista elementtiä unionin toiminnassa. Valiokunnan käsityksen mukaan järjestely ei välttämättä kaikilta osin ole EU:n oikeuden mukainen. Valtioneuvoston on syytä varmistua, että sääntelylle on asianmukainen oikeusperusta EU-oikeudessa.

Valiokunta kiinnitti huomiota myös siihen, että Suomen vastuuta ja sen toteutumisen riskiä on mahdoton arvioida, koska se pitkän kestoajanvuoksi koostuu useista tulevaisuuteen sijoittuvista epävarmoista tapahtumista. Valiokunta on korostanut, että Suomen valtion vastuun yläraja tulee määritellä tarkasti.

Valiokunnan mielestä Suomen valtaa päättää budjetistaan tulee suojata mahdollisimman tehokkaasti. Suomen vastuut eivät saa kasvaa ainakaan tavalla, joka voisi vaarantaa budjettisuvereniteetin tai valtion perustuslaillisten velvoitteiden toteutuminen.

Valiokunta on valtioneuvoston kanssa samaa mieltä siitä, että elpymisvälineeseen tulee tehdä keskeisiä muutoksia.
Valiokunnan mielestä valtioneuvoston ei tule sitoutua edistämään tai hyväksymään unionin nyt ehdotettua lainanottoa ja jäsenvaltion siihen kytkeytyvää vastuuta avustusmuotoisista tukivälineistä. 

Valtioneuvoston kirjelmän mukaan päätösten legitimiteetin kannalta laaja kansalaishyväksyntä on tarpeellista. Valiokunta korostaa, että demokraattisen legitimiteetin varmistaminen on tärkeää, kun päätetään jatkossa tukivälineen toimeenpanosta. 

Ehdotuksen mahdollinen lopullinen hyväksyminen saattaa vaatia joiltain osin perustuslain 94 §:n 2 momentissa tarkoitetun kahden kolmasosan määräenemmistön.

Valiokunta edellyttää, että jatkossa valtioneuvoston selvityksissä arvioidaan taloudellisia vastuita ja riskejä kokonaisvaltaisesti huomioiden myös jo päätetyt ja lähiaikoina ennakoitavat, päätettäväksi tulevat asiat.


Valtioneuvoston 4.6 antamaan E-kirjelmään sisältyi sisällöllisesti ja ajallisesti laaja vaiteliaisuuspyyntö. Perustuslakivaliokunnan mukaan vaiteliaisuuspyyntö on erityisesti asian merkitys huomioiden laajuudeltaan ja kestoltaan perustuslain kannalta ongelmallinen.​

Valiokunnan lausunto eduskunnan verkkopalvelussa: 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_16+2020.aspx

Aihealueet