Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Perustuslakivaliokunta on käsitellyt ravintoloiden avaamista

Julkaistu 25.5.2020 14.05
Muokattu 25.5.2020 18.05

Perustuslakivaliokunta on käsitellyt ravintoloiden avaamista

​​Perustuslakivaliokunta on antanut tänään 25.5. lausunnon hallituksen esityksestä tartuntatautilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi poikkeusolojen jatkuessa ravitsemisliiketoiminnalle sellaisia rajoituksia, joilla elinkeinotoimintaa voidaan avata asiakkaille ja samanaikaisesti estää koronavirustaudin leviämistä. Sääntelyn on tarkoitus tulla voimaan, kun ravitsemisliikkeiden lähes kaiken toiminnan kattanut väliaikainen kielto loppuu. Lakiehdotuksen on tarkoitus olla voimassa lokakuun loppuun.  

Hallitus esittää asiasta säädettävän perustuslain 23 §:n mukaan tilapäisenä poikkeamisena perusoikeuksista.  Perustuslain 23 §:n mukaan perusoikeuksista voidaan säätää lailla tai laissa erityisestä syystä säädetyn ja soveltamisalaltaan täsmällisesti rajatun valtuuden nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat välttämättömiä Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen samoin kuin muiden kansakuntaa vakavasti uhkaavien, laissa säädettyjen poikkeusolojen aikana ja jotka ovat Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia. Lailla on kuitenkin säädettävä tilapäisten poikkeusten perusteet.

Perustuslakivaliokunnan mielestä nyt ehdotettu pitkä voimassaoloaika ei ole perustuslain 23 §:n mukaista, eikä lakia voida säätää perustuslain 23 §:n​ nojalla. Ehdotetuista rajoitustoimenpiteistä voidaan vallitsevissa olosuhteissa säätää kuitenkin perusoikeusrajoituksina. Lakia on muutettava niin, että suoraan siitä käyvät täsmällisemmin ilmi toiminnanharjoittajien velvollisuudet.

Valtioneuvoston on seurattava tarkkaan rajoitusten edellytysten täyttymistä. Jos rajoitus ei ole ajallisesti tai alueellisesti välttämätön, ei sitä voida ylläpitää.

Valtioneuvosto arvioi parhaillaan yrityksille poikkeusolojen vuoksi maksettavaa yleistä tukea. Myös nyt esitettävät rajoitukset on otettava yleistuen valmistelussa asianmukaisesti huomioon.

Valtioneuvosto antoi käsittelyssä olevan hallituksen esityksen 19.5.2020. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan jo 1.6.2020. Perustuslakivaliokunnan mielestä esityksen käsittelyaikataulu on perustuslain kannalta erittäin ongelmallinen.

Valiokunnan lausunto luettavissa eduskunnan verkkopalvelussa: 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_14+2020.aspx 


Aihealueet
Perustuslakivaliokunta