Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Perustuslakivaliokunta on vastaanottanut ministeri Haaviston ministerivastuuasian esitutkinnan

Julkaistu 14.7.2020 12.55

Perustuslakivaliokunta on vastaanottanut ministeri Haaviston ministerivastuuasian esitutkinnan

​Perustuslakivaliokunta on merkinnyt saapuneeksi Keskusrikospoliisin asiassa toimittaman esitutkintapöytäkirjan liitteineen. Keskusrikospoliisi on suorittanut asiassa esitutkinnan perustuslakivaliokunnan ja valtakunnansyyttäjänviraston pyynnöstä. Valtakunnansyyttäjänvirasto ei ole vielä esittänyt perustuslakivaliokunnalle näkemystään esitutkintapöytäkirjan sisällöstä.

Valiokunnan jäsenillä on nyt aikaa tutustua aineistoon. Valiokunta päätti lähettää aineiston valiokunnan kuulemille rikos- ja valtiosääntöoikeuden asiantuntijoille. Asian varsinainen käsittely jatkuu kuulemisilla heti syysistuntokauden alussa syyskuussa.

Ministeri Haavisto kiistää syyllistymisen mihinkään rikokseen.

Syyttömyysolettaman mukaisesti ministeriä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. Syylliseksi toteaminen edellyttää menettelyä, joka takaa epäiltynä olevalle todelliset mahdollisuudet torjua puolustautumalla häneen kohdistuvat epäilykset. Syyttömyysolettamaa koskeva nimenomainen määräys sisältyy Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6.2 artiklaan ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 14.2 artiklaan.

Valtioneuvoston jäsenen syytekynnys on tavalliseen rikosasiaan verrattuna korotettu. Syyte valtioneuvoston jäsentä vastaan voidaan päättää nostettavaksi, jos tämä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta on olennaisesti rikkonut ministerin tehtävään kuuluvat velvollisuutensa tai menetellyt muutoin virkatoimessaan selvästi lainvastaisesti.

Ministerivastuumenettelyn päätteeksi perustuslakivaliokunta esittää mietinnössään kannanoton ministerin menettelystä. Mahdollisesta syytteen nostamisesta päättää eduskunnan täysistunto äänten enemmistöllä.


Aihealueet
Perustuslakivaliokunta