Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Perustuslakivaliokunta pyytää esitutkinnan suorittamista ulkoministeri Haaviston ministerivastuuasiassa

Julkaistu 19.2.2020 11.40

Perustuslakivaliokunta pyytää esitutkinnan suorittamista ulkoministeri Haaviston ministerivastuuasiassa

​Perustuslakivaliokunta on tänään yksimielisesti päättänyt pyytää valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin esitutkinnan toimittamiseksi ulkoministeri Haavistoa koskevassa ministerivastuuasiassa. Esitutkintakynnyksen katsotaan ylittyneen yhden asiakohdan osalta. Pyyntö on siten rajattu koskemaan ulkoministerin menettelyä ulkoministeriön konsulipäällikön virkajärjestelyissä, eikä se kata kymmenen kansanedustajan asiassa tekemän muistutuksen sisältöä kokonaisuudessaan.

Esitutkinnan toimittaminen ministerivastuuasiassa tulee kyseeseen lähinnä, jos sen arvioidaan olevan tarpeen lisäselvityksen saamiseksi eli tapahtuneiden tosiseikkojen selvittämiseksi. Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että tutkinnan kohteena olevan henkilön kannalta esitutkinnan käynnistäminen antaa hänelle esitutkintalain mukaiset oikeusturvatakeet ja selkeyttää hänen oikeudellista asemaansa menettelyssä. Esitutkinnassa arvioidaan saatavan parhaiten selvitystä myös siihen, onko ministeri Haaviston toiminnassa ilmennyt sellaista tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta kuin perustuslain 116 §:ssä edellytetään ministerisyytteen nostamiselle.

Esitutkintaan määrääminen ei ole kannanotto sen puolesta, että ministeri Haavistoa koskeva asia tulisi saattaa valtakunnanoikeuden käsiteltäväksi. Kantaa siihen voidaan ottaa vasta esitutkinnan valmistuttua. 


Aihealueet
Perustuslakivaliokunta