Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Perustuslakivaliokunnan sote-lausuntoa koskevat asiantuntijalausunnot verkossa

Julkaistu 29.6.2017 15.00

Perustuslakivaliokunnan sote-lausuntoa koskevat asiantuntijalausunnot verkossa

Perustuslakivaliokunnan lausunto (PeVL 26/2017) maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän uudistamisesta on valmistunut torstaina 29. kesäkuuta.

Ohessa perustuslakivaliokunnan lausuntoon liittyvät hallituksen esitykset ja kaikki niihin liittyvät asiantuntijalausunnot. Valiokunnan saamat asiantuntijalausunnot tulevat julkisiksi kun valiokunta saa asian käsiteltyä. 

He 15/2017
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
(Sote- ja maakuntauudistus)
Asiantuntijalausunnot: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_15+2017_asiantuntijalausunnot.aspx

He 47/2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
(Valinnanvapauslaki)
Asiantuntijalausunnot:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_47+2017_asiantuntijalausunnot.aspx

He 52/2017
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta
Asiantuntijalausunnot: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_52+2017_asiantuntijalausunnot.aspx

He 57/2017
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta
Asiantuntijalausunnot:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_57+2017_asiantuntijalausunnot.aspx

He 71/2017
Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun lain hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta
Kansainvälisen velvoitteen hyväksyminen
Asiantuntijalausunnot:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_71+2017_asiantuntijalausunnot.aspx

Aihealueet
Perustuslakivaliokunta