Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

PN:n Lundberg korostaa tiivistä yhteistyötä Baltian yleiskokouksessa

Julkaistu 9.11.2017 14:00
Muokattu 10.11.2017 10:03

PN:n Lundberg korostaa tiivistä yhteistyötä Baltian yleiskokouksessa

Pohjoismaiden neuvoston (PN) vuoden 2017 presidentti Britt Lundberg (ÅC) osallistuu Baltian 36. yleiskokoukseen 10.11. Tallinnassa. Kokouksessa Lundberg tuo esiin tärkeän yhteistyön Pohjoismaiden neuvoston ja Baltian yleiskokouksen välillä. Lundbergin mukaan yhteistyön tulee käsittää turvallisuusasiat, liikenteen, infrastruktuurin, hyvinvointiyhteiskuntamallin vahvistamisen sekä digitalisaation. Myös ympäristönsuojelu on keskeinen yhteinen tavoite. Lundberg muistuttaa, että vaikka maita yhdistävä Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä, tehokkaat yhteisesti sovitut toimet ovat parantaneet meren tilaa.  

Pohjoismaiden neuvosto tekee tiivistä yhteistyötä lukuisten Pohjoismaiden ulkopuolisten, niin kansainvälisten, alueellisten kuin kansallistenkin järjestöjen kanssa. Viron, Latvian ja Liettuan parlamentaarikot kokoava Baltian yleiskokous on yksi tärkeistä kumppaneista, jonka kanssa Pohjoismaiden neuvosto tekee yhteistyötä. Pohjoismaiden neuvoston parlamentaarikot osallistuvat aktiivisesti Itämeren alueen yhteistyöhön ja tukevat siten alueen kehittymistä.

Pohjoismaiden neuvosto ja Baltian yleiskokous ovat viime vuosina järjestäneet myös pyöreän pöydän keskusteluja, joihin on osallistunut poliitikkoja sekä Valko-Venäjän parlamentista että parlamentin ulkopuolella olevista oppositiopuolueista.

Baltian yleiskokoukseen osallistuu parlamentaarikoita ja hallitusten jäseniä Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Yleiskokouksen teemoja on muun muassa EU:n ulkorajojen vahvistaminen ja Baltian alueen sähköverkoston yhtenäistäminen Eurooppalaisten verkkojen kanssa.

Lisätietoja Baltian yleiskokouksesta.

Aihealueet
Kansainväliset asiat