Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Puolustusvaliokunta: Nato-jäsenyys paras puolustusratkaisu Suomen turvallisuudelle

Julkaistu 10.5.2022 13.05
Puolustusvaliokunnan nimi kahdella kielellä metallikirjaimin valkoisella seinällä.

Puolustusvaliokunta: Nato-jäsenyys paras puolustusratkaisu Suomen turvallisuudelle

​Eduskunnan puolustusvaliokunta katsoo ulkoasiainvaliokunnalle antamassaan lausunnossa, että Nato-jäsenyys on Suomen kokonaisturvallisuuden kannalta paras ratkaisu. Valiokunnan lausunto valtioneuvoston turvallisuusympäristön muutosta koskevasta selonteosta (PuVL 3/2022 – VNS 1/2022) valmistui tiistaina 10. toukokuuta.

Vaikka Suomen puolustusvoimien suorituskyky on hyvä ja puolustusta on määrätietoisesti kehitetty kymmeniä vuosia, Suomi ei voi pienenä maana yksin luoda sellaista pidäkettä, joka takaisi rauhan säilymisen. Tällöin on katsottava, mitä vahva kansallinen puolustuskyky tarvitsee tuekseen.

Suomi harjoittaa mittavaa kahden- ja monenvälistä puolustusyhteistyötä, mutta mikään näistä yhteistyömuodoista ei sisällä turvatakuita. Puolustussuunnittelun näkökulmasta on lisäksi epäselvää, millaista apua Suomi kriisitilanteessa saisi kumppaneiltaan. Turvatakuiden puute on myös EU:n avunantolausekkeen (42.7) keskeisin ongelma pidäkemielessä. Valiokunta katsoo, että EU:n avunantolausekkeella sinänsä on merkitystä ja kriisitilanteessa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta unionimaata tuettaisiin.

Valiokunnan mukaan Nato-jäsenyys nostaisi merkittävästi pidäkettä joutua Venäjän sotilaallisen vaikuttamisen kohteeksi. Jäsenyys myös takaisi kriisitilanteessa Suomen oman kansallisen puolustuskyvyn vahvistamisen liittokunnan merkittävillä sotilaallisilla voimavaroilla ja parantaisi huomattavasti Suomen sotilaallista huoltovarmuutta. Nato-joukkoja voitaisiin kutsua kiristyneessä tilanteessa paikalle myös ennalta ehkäisevässä tarkoituksessa nostamaan kynnystä sotatoimien aloittamiselle Suomea vastaan tai niillä uhkaamiselle.

Nato-jäsenyyden lisäksi on tärkeää jatkaa kansainvälistä puolustusyhteistyötä vähintään nykyisessä laajuudessa sekä jatkaa uskottavan kansallinen puolustuksen kehittämistä, koska nämä puolustuksen kehät tukevat toisiaan.

Vasemmistoliiton edustaja valiokunnassa jätti lausuntoon eriävän mielipiteensä.

Puolustusvaliokunnan lisäksi yhdeksän muuta valiokuntaa antaa lausuntonsa ajankohtaisselonteosta ulkoasiainvaliokunnalle, joka laatii asiasta mietinnön.

Puolustusvaliokunnan lausunto PuVL ​​3/2022 ​

Lisätietoa ajankohtaisselonteon käsittelystä verkkosivuillamme

Aihealueet
Puolustusvaliokunta; Valiokunnat