Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Pyyntö saada suostumus asettaa kansanedustaja syytteeseen

Julkaistu 23.1.2020 13.05
Muokattu 23.1.2020 13.05

Pyyntö saada suostumus asettaa kansanedustaja syytteeseen

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on pyytänyt eduskunnalta suostumusta saada asettaa kansanedustaja Juha Mäenpää syytteeseen hänen eduskunnan täysistunnossa 12.6.2019 käyttämänsä puheenvuoron johdosta.  Asiassa on toimitettu esitutkinta. Sen johdosta poliisi on katsonut asiassa olevan syytä epäillä  edustaja Mäenpään syyllistyneen menettelyllään kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Valtakunnansyyttäjän mukaan kyse on rikosasiasta, jossa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain nojalla syytteen nostamisesta päättää valtakunnansyyttäjä. Syytteen nostaminen ja syyttämättä jättämistä koskevan päätöksen tekeminen edellyttää eduskunnan suostumusta, koska kyse on kansanedustajan valtiopäivillä lausumasta mielipiteestä.

Perustuslain 30 §:n 2 momentin mukaan kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut.

Valtakunnansyyttäjä toteaa pyynnössään erikseen, että vaikka eduskunta antaisi suostumuksen, tämä ei vielä tarkoita sitä, että edustaja Mäenpää asetettaisiin syytteeseen.

Syyttämispyyntö otetaan lähetekeskusteluun täysistunnossa kevätistuntokauden alussa.

Eduskunta päättää syyttämispyynnöstä perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä.

Asiakirja liitteenä. 

Aihealueet