Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus lähetekeskustelussa

Julkaistu 15.11.2016 16.25
Muokattu 15.11.2016 16.26

Rahanpesulainsäädännön kokonaisuudistus lähetekeskustelussa

​Eduskunnan lähetekeskustelussa oli tiistaina 15. marraskuuta esitys laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

Tavoitteena on tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennalta estämistä siten, että lainsäädäntö perustuu aiempaa voimakkaammin riskien arvioimiseen. Lailla pannaan täytäntöön rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi.

Esityksen mukaan valtioneuvostolla, valvontaviranomaisilla, asianajajayhdistyksellä ja ilmoitusvelvollisilla yhteisöillä ja elinkeinonharjoittajilla olisi velvollisuus laatia riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisesta. Toimijoilla olisi myös velvollisuus ottaa huomioon riskiarvion tulokset omassa toiminnassaan. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi joidenkin asiakkaiden tehostettua seurantaa.

Ehdotetulla lainsäädännöllä pyritään myös torjumaan aiempaa tehokkaammin harmaata taloutta ja talousrikollisuutta. Talousrikokset ovat Suomessa yksi suurimmista rikollisuuden muodoista rahanpesun taustalla. Rahanpesua voi kuitenkin liittyä periaatteessa mihin tahansa yritystoimintaan. Lainsäädännön soveltamisalaan on sisällytetty ne elinkeinoelämän osa-alueet, joita pidetään todennäköisimpinä rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen näkökulmasta.

Lähetekeskustelun päätteeksi lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Hallituksen esitys HE 228/2016

Aihealueet
Täysistunto