Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Sirén avasi Marokossa suomalaisen koulutuksen menestystarinaa

Julkaistu 30.3.2022 15.50

​Marokon parlamenttitalo. Kuva: Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous.

Sirén avasi Marokossa suomalaisen koulutuksen menestystarinaa

​”Suomen koulutuspolitiikan lähtökohtana on yhtäläiset koulutusmahdollisuudet kaikille. Voimme menestyä vain pitämällä kaikki mukana”, aloitti kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok.) puheenvuoronsa, jossa häntä oli Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen puolesta pyydetty kertomaan suomalaisesta koulutus- ja nuorisopolitiikasta Marokon parlamentin jäsenille.

Sirén listasi puheenvuorossaan suomalaisen koulutusjärjestelmän menestyksen avaimiksi myös laadukkaan varhaiskasvatuksen, opettajien korkean koulutustason, koulutuspolitiikan jatkuvuuden, jatkuvan oppimisen, opinto-ohjauksen, nuorten osallistamisen ja tasa-arvon ymmärtämisen mahdollisimman laajasti.

”Koulukäynti on maksutonta ja kaikkien saavutettavissa riippumatta oppilaan taustasta, vauraudesta, etnisestä alkuperästä tai kodin sijainnista. Suomi on suuri maa, jossa on pitkät välimatkat, alhainen väestötiheys ja joskus erittäin huonot sääolosuhteet. Koulutuksen tarjoaminen lähellä kotia voi olla haasteellista, mutta olemme kehittäneet laajat mahdollisuudet verkko-oppimiseen, etäopetukseen ja ilmaiseen koulukuljetukseen. Tarjoamme myös kaikille lapsille ja nuorille ilmaisen ja ravitsevan koululounaan joka päivä”, hän havainnollisti.

Marokon Rabatissa järjestetyn tilaisuuden tarkoituksena oli antaa Marokon parlamentin jäsenille ja nuorisopolitiikan kehittämistä pohtivalle työryhmälle eväitä ja esimerkkejä. Tasa-arvonäkökulman lisäksi Sirén korosti jatkuvan oppimisen merkitystä ja nuorten itsensä kuulemista.

”Antakaa nuorille ääni ja kutsukaa heidät pöytiin, joissa heitä koskevia päätöksiä tehdään. Kuunnelkaa heidän toiveitaan ja huoliaan, koska nuorten tulevaisuus on samalla kansakunnan tulevaisuus. Kehitys rakentuu tasa-arvoisille mahdollisuuksille ja toimivalle, demokraattiselle yhteistyölle”, hän päätti.

Marokko on Euroopan neuvoston demokratiakumppani

Nuorisopolitiikan arviointia ja kehittämistä koskevan pyöreän pöydän seminaarin järjesti Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous yhdessä Marokon parlamentin ja Euroopan unionin kanssa. Marokko on Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen demokratiakumppani.

Euroopan neuvoston tavoitteena on edistää demokratiaa, oikeusvaltioperiaatteita ja ihmisoikeuksia myös alueensa ulkopuolella. Marokko otettiin ensimmäisenä maana vuonna 2011 mukaan neuvoston demokratiakumppanuusohjelmaan. Ohjelma on tarkoitettu Euroopan neuvoston naapurimaiden parlamenteille, jotka sitoutuvat tunnustamaan ja edistämään järjestön arvoja, pyrkivät vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestämiseen, lopettamaan kuolemantuomion ja edistämään naisten tasa-arvoista osallistumista politiikkaan.

Aihealueet
Kansainväliset asiat