Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Sivistysvaliokunnan lausunto tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta on valmistunut

Julkaistu 21.1.2021 11.00

Sivistysvaliokunnan lausunto tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta on valmistunut

​Sivistysvaliokunnan lausunto (SiVL 12/2020 vp) tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta on valmistunut. Sivistysvaliokunta totesi yksimielisessä lausunnossaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin edellytykset on turvattava. Harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan rajoitukset heikentävät valiokunnan mielestä lasten hyvinvointia merkittävästi.

Valiokunnan mielestä hallituksen esityksessä ei ole riittävästi arvioitu rajoitustoimenpiteiden vaikutuksia. Valiokunta korostaa, että rajoitustoimenpiteitä harkittaessa ensisijaisena ratkaisuperusteena täytyy olla lapsen etu, myös silloin, kun kyse on vain lyhytkestoisesta tai osittaisesta toiminnan rajoittamisesta. Rajoitusten on valiokunnan mukaan oltava myös johdonmukaisia ja oikeasuhtaisia. 

Tartuntalain toimeenpanossa on valiokunnan mukaan välttämätöntä painottaa sitä, että lapset voivat osallistua liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin nykyisiä poikkeusolojen käytäntöjä joustavammin. Sivistysvaliokunta esittää, että sosiaali- ja terveysvaliokunta arvioi riittävät toimet, jotta lasten ja nuorten harrastustoiminta liikunnan ja kulttuurin parissa voidaan järjestää terveysturvallisuus huomioon ottaen.

Valiokunta haluaa tuoda esille koronapandemian haitat tapahtuma-alalle

Sivistysvaliokunta pitää lausunnossaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tärkeänä myös sitä, että tämä tuo omassa mietinnössään esille hallituksen esityksessä ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukset taiteen ja kulttuurin alalle. 

Sivistyksellisten oikeuksien turvaaminen on valiokunnan mielestä ehdottoman tärkeää, sillä kulttuurin merkitys on suuri hyvinvoinnin ja henkisen kriisinkestävyyden turvaamisessa. Poikkeuksellisina aikoina on erityisen tärkeä huolehtia kansalaisten sosiaalisen ja henkisen eheyden ylläpitämisestä.

Valiokunta haluaa tuoda esille koronapandemian haitat tapahtuma-alalle. Kulttuuriala työllistää suoraan ja välillisesti erittäin suuren joukon ihmisiä, joiden elanto on ollut ja on edelleen sulkujen takia niukkaa tai olematonta. Tapahtuma-alan yritysten liikevaihdot ovat viimeisen kymmenen kuukauden ajalta pudonneet 80—95 %. Lomautettuna on vuoden 2020 aikana ollut 10 000 työntekijää ja kokonaan työllistämättä on jäänyt jopa 136 000 tilapäistä työntekijää.

Jos pandemia jatkuu pitkälle kevääseen, toiminnan rajoituksista kärsiville aloille on valiokunnan mielestä suunnattava valtion toimesta harkinnanvaraista lisärahoitusta, kuten vuonna 2020 tehtiin. 

Valiokunnan kokonaisarvio

Sivistysvaliokunta esittää sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että se tarkastelisi vielä kriittisesti ehdotettuja rajoitustoimia sekä tilojen sulkemista koskevaa sääntelyä. Ehdotetut säännökset johtavat valiokunnan arvion mukaan summittaisiin rajoituksiin ja kieltoihin. Tällöin päätöksissä ei huomioida erilaisen paikallisen toiminnan ja kokonaisten toimialojen luontaisia mahdollisuuksia ja osaamista järjestää tiloja ja käytännön toimintaa turvallisella tavalla. 

Lausunto kokonaisuudessaan on luettavissa eduskunnan verkkopalvelussa​.​

Aihealueet
Sivistysvaliokunta; Valiokunnat