Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Sivistysvaliokunnan lausunto tartuntatautilain säännösten väliaikaisesta jatkamisesta valmis

Julkaistu 2.12.2021 17.55

Sivistysvaliokunnan lausunto tartuntatautilain säännösten väliaikaisesta jatkamisesta valmis

​Sivistysvaliokunnan lausunto (SiVL 24/2021) tartuntatautilain säännösten väliaikaisesta jatkamisesta on valmistunut. Valiokunta pitää säännösten jatkamista perusteltuna, mutta korostaa sitä, että rajoitustoimien pitää olla oikeasuhtaisia ja niitä täytyy ottaa käyttöön vain tilanteissa, joissa ne ovat välttämättömiä.

Koronapassi mahdollistaa tapahtumien järjestämisen terveysturvallisesti​

Sivistysvaliokunta pitää koronapassia koskevan lainsäädännön voimassaoloajan jatkamista tarpeellisena. Koronapassi mahdollistaa kulttuurin ja liikunnan alalla tapahtumien ja toiminnan järjestämisen pääsääntöisesti normaalissa laajuudessa ja normaalilla yleisömäärällä terveysturvallisesti silloinkin, kun alueella on voimassa tartuntatautilain määrättyjä yleisötilaisuuksien järjestämistä tai tilojen käyttöä koskevia rajoituksia.  ​

Koronatodistuksen käytön voimassaoloajan tulee olla riittävän pitkä

Valiokunnan mielestä koronatodistuksen käyttämisen mahdollisuus tulee olla ennakoitavissa riittävän pitkälle eteenpäin, jotta järjestäjät voivat ottaa sen huomioon tapahtumien suunnittelussa ja valmistelussa hyvissä ajoin. Tilaisuuksia ja tapahtumia suunnitellaan pitkällä aikajänteellä. Koronapassin käytön päättyminen keskellä kesää johtaa siihen, että loppukesän ja alkusyksyn tapahtumia joudutaan suunnittelemaan epätietoisuudessa.

Valiokunta painottaa, että kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alan kannalta on oleellista myös se, että rajoitusten välttämättömyyttä arvioidaan niiden voimassaoloaikana huolellisesti ja että rajoitukset poistetaan välittömästi, kun ne arvioidaan perusteettomiksi.​

Koronatodistuksen vapaaehtoinen käyttö rajoitusten vaihtoehtona mahdollistettava​

Kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alalla on tarvetta koronatodistuksen käyttämiselle vapaaehtoisena terveysturvallisuustoimena ilman, että se on rajoitusten noudattamisen vaihtoehto. Valiokunta kiirehtii koronapassin vapaaehtoisen käytön mahdollistavan sääntelyn valmistelua. ​

Työntekijöiden koronatodistuksen edellyttämistä selvitettävä​

Valiokunta pitää tärkeänä selvittää viipymättä myös työntekijöiden koronatodistuksen edellyttämisen mahdollisuudet. Työnantajalla ei ole nykyisellään mahdollisuutta vaatia koronatodistusta työntekijöiltä. Terveysturvallisuuden näkökulmasta on ristiriitaista, ettei koronatodistusta voi vaatia työntekijältä, joka on samassa tilassa asiakkaiden ja yleisön kanssa, jolta koronatodistus vaaditaan.  

Kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-ala on työvoimavaltainen ala, jossa työskennellään jatkuvasti läheisessä kontaktissa asiakkaiden ja kollegoiden kanssa. Toimiala kärsii työvoimapulasta, jonka ennakoidaan pahenevan entisestään. Tapahtumajärjestäjät haluavat taata kaikkien asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden, minkä vuoksi työnantajien mahdollisuus edellyttää koronatodistusta myös työntekijöiltä olisi tarpeellista.  

Valiokunta pitää tarpeellisena arvioida mahdollisuutta laajentaa koronatodistuksen käytön mahdollisuutta siten, että todistuksiksi hyväksyttäisiin myös muiden kuin EU:n hyväksymät koronatodistukset, myös Suomessa tilapäisesti oleskelevien henkilöiden osalta.  ​

Yleisötilaisuudet ja tapahtumatilat lisättävä tartuntatautilakiin

Valiokunta pitää tarpeellisena, että sosiaali- ja terveysvaliokunta arvioi mahdollisuutta lisätä yleisötilaisuudet ja tapahtumatilat tartuntatautilain 58 g §:ään osaksi suljettavien tilojen ja tilaisuuksien listaa, jotta tapahtuma-ala olisi yhdenvertaisesti sulkemiskorvausten piirissä. Valiokunta korostaa, että tartuntatautilaissa tulee ammattimainen tapahtumaelinkeino tunnistaa kokonaisuudessaan ja huomioida yhdenvertaisesti muiden alojen kanssa, rajoituksista aiheutuvien menetysten kohtuullinen kompensaatio mukaan lukien.  ​

Rajoituksia koskevan sääntelyn oltava tarkoituksenmukaista ja selkeää​

Koronapassin käyttöönotossa olleet haasteita muun muassa yleisötapahtumien ja ravintoloiden sääntelyn erilaisuudesta johtuen tulee valiokunnan mielestä ratkaista pikaisesti. Esimerkiksi monilla elävän musiikin esityspaikoilla ja teattereissa on myös anniskelualueita, jolloin on jouduttu sovittamaan yhteen eri rajoituksia. 

Valiokunta pitää erittäin tarpeellisena muodostaa rajoituksia koskevasta sääntelystä sellainen, että se ohjaa asettamaan rajoitukset toiminnan järjestäjien kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisiksi ja selkeiksi. Tällä edistetään osaltaan myös luottamuksen palautumista tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistumiseksi. ​

Lausunto kokonaisuudessaan on luettavissa eduskunnan verkkopalvelussa​. Lausuntoon sisältyy yksi vastalause.​

Aihealueet
Sivistysvaliokunta