Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Sivistysvaliokunta kuuli lasten mielipiteitä koulutuspoliittisesta selonteosta

Julkaistu 20.5.2021 14.30

Sivistysvaliokunta kuuli lasten mielipiteitä koulutuspoliittisesta selonteosta

Eduskunnan sivistysvaliokunta kuuli 20. toukokuuta Viikin normaalikoulun oppilaita osana koulutuspoliittisen selonteon käsittelyä.

​Kuuleminen järjestettiin etäyhteyksin ja siihen osallistui neljännen ja seitsemännen luokan oppilaita.

Hallitus linjaa selonteossa (VNS 1/2021​) koulutuksen ja tutkimuksen tavoitteita seuraaville vuosikymmenille. Selonteossa esitetään koulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila ja linjataan tarvittavat voimavarojen, rakenteiden ja ohjauksen muutokset, joilla vastataan ja vaikutetaan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutostekijöihin. Tarkempi esittely selonteosta on luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.

”Koulussa parasta on oppimisen ilo”

Viikin normaalikoulun oppilaat vastasivat valiokunnan kuulemisessa muun muassa kysymyksiin oppimisesta, osaamiserojen kasvusta, luku- ja laskutaidon heikentymisestä, kouluviihtyvyydestä, koulukiusaamisesta ja kouluun liittyvistä muutostarpeista.

Veikko 7B-luokalta kuvaili hyvän toimintaympäristön edellytyksiä seuraavasti: ”Hyvässä ja viihtyisässä koulussa on mukavat ja ammattitaitoiset opettajat, sekä hyvä oppimisympäristö ja ilmapiiri. Niiden ansiosta kouluun on mukavampi tulla ja koulussa on mukavampi oppia. Hyvä ilmapiiri tarkoittaa, että kaikki ovat ystävällisiä toisiaan kohtaan. Hyvässä oppimisympäristössä on rauhallista, ystävällistä, epäonnistumisista ei rangaista, ja opettaja on aina neuvomassa.”

Sofia 4C-luokalta piti monipuolisia opetusmetodeja tärkeänä oppimisen kannalta: ”Opimme parhaiten siten, että meitä opetetaan ja saamme työskennellä monipuolisesti.”

Oppimisen iloa piti tärkeänä myös neljäsluokkalainen Elsa: ”Koulussa on parasta kaverit, kielten oppiminen, draama sekä oppimisen ilo. Ikävintä on kiusaaminen, ihonvärin tai taustan perusteella erottelu ja kun kesäloma loppuu.” 

Valiokunnan puheenjohtaja Paula Risikko (kok.) piti lasten näkemyksen esille tuomista tärkeänä osana valiokunnan tiedonhankintaa. ”On valtavan tärkeää ennen päätöksiä kuulla lapsilta itseltään heitä koskevista asioista. Olemme tänään tehneet historiaa. Sivistysvaliokunta on yhdessä Viikin normaalikoulun oppilaiden ja opettajien kanssa luonut mallin lasten kuulemiseksi myös eduskunnan päätöksenteossa. Tätä työtä kannattaa myös muiden valiokuntien hyödyntää”, totesi Risikko tyytyväisenä. 

Selonteon eduskuntakäsittelyn etenemistä voi seurata valtiopäiväasian käsittelytietosivulta​

Aihealueet
Nuorten eduskunta; Sivistysvaliokunta; Valiokunnat