Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa viranomaisten toimivaltuuksien laajentamista koronavirustilanteen hillitsemiseksi

Julkaistu 4.2.2021 15.50

Sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa viranomaisten toimivaltuuksien laajentamista koronavirustilanteen hillitsemiseksi

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää covid-19-taudin vakavuuden ja taudin mahdollisen voimakkaan leviämisen vuoksi välttämättömänä, että tartuntatautilaissa laajennetaan viranomaisten toimivavaltuuksia. Valiokunta antoi torstaina 4. helmikuuta asiasta mietinnön (StVM 1/2021).

Tartuntalain muutoksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa paikallisten ja alueellisten viranomaisten mahdollisuuksia tehdä ennakoivia ja nopeita toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tavoitteena on myös turvata sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kantokyky. Pääosa muutoksista on voimassa koronavirusepidemiaan liittyen vain väliaikaisesti.

Muutoksen myötä viranomainen voi asettaa alueellisia rajoituksia elinkeino- ja harrastustoimintaan silloin, kun se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi. Velvoitteet ja rajoitukset perustuvat ihmisten välisten fyysisten kontaktien välttämiseen. 

Toimenpiteet on porrastettu siten, että velvoitteita ja rajoituksia voidaan tiukentaa, jos aiemmat toimet eivät ole riittäviä. Viimesijaisena keinona laki mahdollistaa tilojen sulkemisen enintään kahdeksi viikoksi asiakkailta ja muilta toimintaan osallistuvilta. Tällöin on oltava ilmeistä, että lähikontaktien välttämisen sääntelyä tai muita toimenpiteitä ei voida pitää toimintaan liittyvän erityisen tartuntariskin vuoksi riittävinä. Sulkemisen pitää olla myös välttämätöntä epidemian hallitsemattoman leviämisen estämiseksi.

Valiokunta toteaa, että harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan rajoittaminen voi vaikuttaa merkittävästi lasten mahdollisuuksiin ylläpitää sosiaalisia suhteitaan ja heidän henkiseen ja fyysisen hyvinvointiinsa. Myös perusopetuslain mukaisilla poikkeuksellisilla opetusjärjestelyillä voi olla vastaavanlaisia vaikutuksia lapsiin. Valiokunta pitää välttämättömänä, että lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi otetaan huomioon tartuntatautitilanteessa samalla, kun välttämättömillä rajoitustoimenpiteillä pyritään toteuttamaan lapsen oikeus parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan.

Valiokunta ehdottaa, että koronavirusepidemiaan liittyvät rajoitussäännökset ovat voimassa enintään 30. kesäkuuta 2021. Valiokunta ehdottaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan laajentamista koskevan säännöksen (9 a §) poistamista sekä viranomaisten sulkemistoimivallan rajaamista eräiden ulkona tapahtuvien toimintojen osalta.

Valiokunta ehdottaa, että valtioneuvosto valmistelee pikaisesti säännökset siitä, että asiakastilojen sulkemisen aiheuttamia taloudellisia menetyksiä korvataan elinkeinonharjoittajille yleisen kustannustuen kautta tai erillisenä korvauksena, jos 14 vuorokautta kestänyttä sulkemista on jouduttu jatkamaan.

Valiokunta ehdottaa lisäksi, että valtioneuvosto valmistelee pikaisesti tartuntatautilain täydentämiseksi säännökset, joiden nojalla voidaan torjua yleisvaarallisen tartuntataudin epidemian leviämistä Suomeen tulevien henkilöiden osalta ja mahdollistaa terveysturvallinen matkustaminen.

Mietintöön sisältyy yksi vastalause.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 1/2021​ 

Aihealueet
Valiokunnat; Sosiaali- ja terveysvaliokunta