Henkilöstömitoitus laitoshoidossa ja palveluasumisessa kirjataan lakiin

Julkaistu 23.6.2020 9.00
Muokattu 24.6.2020 15.42

Henkilöstömitoitus laitoshoidossa ja palveluasumisessa kirjataan lakiin

Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään jatkossa laissa. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 18/2020). Mietintöön liittyy kaksi vastalausetta.
 
Vanhuspalvelulakiin lisätään velvoite vähintään 0,7 työntekijän henkilöstömitoituksesta asiakasta kohti iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköissä. Henkilöstömitoituksessa otettaisiin huomioon välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö.
 
Lakiin lisätään myös säännös palvelutarpeen selvittämisessä ja arvioinnissa käytettävästä kansallisesti yhtenäisestä seuranta- ja arviointijärjestelmästä. RAI-järjestelmän tavoitteena on saada vertailukelpoista tietoa iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeista ja palveluista sekä vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta palveluissa. Valiokunta toteaa, että RAI-arviointijärjestelmän lisäksi on syytä tarvittaessa edelleen käyttää myös muita arviointikeinoja iäkkään henkilön edun ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi.
 
Valiokunta ehdottaa lain voimaantulon siirtämistä kahdella kuukaudella. Henkilöstömitoituksen täysimääräinen voimaantulo ja velvollisuus käyttää RAI-arviointijärjestelmää alkavat siirtymäajan päättyessä 1.4.2023. Henkilöstömitoitus nousee vähitellen siten, että kuluvan vuoden lopulla vaatimus on 0,5, ensi vuonna 0,55 ja seuraavana vuonna 0,6 työntekijää asiakasta kohti. Muilta osin laki tulee voimaan 1.10.2020.
 
Valiokunnan mietintö on luettavissa eduskunnan verkkosivuilla​  

Eduskunnan kirjaston tietopaketti: Iäkkäiden henkilöiden hoidon henkilöstömitoitus​​

Aihealueet
Sosiaali- ja terveysvaliokunta; Valiokunnat