Verkkotallenne työeläkeindeksiä koskevan kansalaisaloitteen kuulemistilaisuudesta

​Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta järjesti julkisen kuulemisen torstaina 16. helmikuuta. Kuulemisen aiheena oli kansalaisaloite Työeläkeindeksin palauttaminen takaisin palkkatasoindeksiksi (KAA 4/2016).

Valiokunnan kuultavina olivat aloitteen tekijöiden edustajat puheenjohtaja Kimmo Kiljunen ja hallituksen jäsen Heikki Ranki, Suomen Senioriliikke ry sekä johtaja Heli Backman, sosiaali- ja terveysministeriö, toimitusjohtaja Jukka Rantala, Eläketurvakeskus, tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi, Palkansaajien tutkimuslaitos, erikoistutkija Marja Riihelä, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ja tutkimusneuvonantaja Jukka Lassila, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA.

Verkkolähetyksen tallenne (nähtävissä 17.2. alkaen)

Kuulemistilaisuuden aineistot

Sosiaali- ja terveysvaliokunta; Valiokunnat

Julkaistu 16.2.2017 13:20
Muokattu 17.2.2017 11:30