Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle koronarokotukset suojaamaan potilaita

Julkaistu 20.12.2021 14.00

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle koronarokotukset suojaamaan potilaita

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa tartuntalain väliaikaista muuttamista. Muutoksella säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajalle velvollisuus huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta potilaille ja asiakkaille covid-19-tartuntariskiä. Valiokunta pitää tärkeänä esityksen tavoitetta suojella asiakkaiden ja potilaiden sekä henkilökunnan terveyttä ja palvelujärjestelmän kantokykyä. Valiokunta antoi maanantaina 20. joulukuuta asiasta mietinnön (StVM 37/2021). 

Tartuntatautilakiin lisätään uusi väliaikaisesti voimassa oleva pykälä, jossa säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden suojaamisesta covid-19-taudilta. Säännöksen mukaan työnantaja voi vain erityisestä syystä käyttää asiakkaiden ja potilaiden kanssa työskentelyyn henkilöä, jolla ei ole riittävää suojaa covid-19-tautia vastaan. 

Valiokunta korostaa, että tartuntatautilaki sisältää jo nyt säännökset sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijältä edellytettävästä rokotesuojasta. Ehdotetulla väliaikaisella sääntelyllä täsmennetään, että jo voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuva velvoite koskee myös covid-19-tautia. Valiokunta pitää tärkeänä, että nykyisessä epidemiatilanteessa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rokotesuojasta säädetään selkeästi ja siten, ettei työnantajan oikeudesta edellyttää rokotesuojaa covid-19-tautia vastaan ole epäselvyyttä.

Jos työntekijä ei täytä säädettyjä edellytyksiä, työnantajan on ensisijaisesti tarjottava työntekijälle muuta työsopimuksen mukaista työtä tai jos tällaista ei ole tarjolla, muuta työntekijälle sopivaa työtä. Jos sopivaa työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta, ellei toisin ole sovittu. Valiokunta korostaa kuitenkin muun työn tarjoamisen ensisijaisuutta työntekijän aseman turvaamiseksi. Työnantajan työntarjoamisvelvollisuus on laaja ja se on voimassa koko työnteon estymisen ajan.

Laki ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.12.2022 saakka. Sääntelyyn ehdotetaan kuukauden siirtymäaikaa, jotta työnantajat ehtivät varmistua henkilöstön suojan riittävyydestä ja ryhtyä mahdollisesti tarvittaviin muihin toimenpiteisiin ja rokottamaton henkilökunta voi tarvittaessa aloittaa rokotesuojan hankkimisen. 

Mietintöön sisältyy 1 vastalause.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 37/2021​

Aihealueet
Sosiaali- ja terveysvaliokunta; Valiokunnat