Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkamista kesäkuun 2022 loppuun

Julkaistu 14.12.2021 14.40

Sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkamista kesäkuun 2022 loppuun

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa tartuntatautilain väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkamista pääosin entisellään kesäkuun 2022 loppuun saakka. Valiokunta antoi tiistaina 14. joulukuuta asiasta mietinnön (StVM 36/2021). 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa, että tarve rajoitustoimenpiteille on epidemiatilanteen huolestuttavan kehityksen vuoksi edelleen ilmeinen. Näin ollen valiokunta pitää voimassa olevien covid-19-epidemian torjuntaan liittyvien väliaikaisten tartuntatautilain säännösten voimassaolon jatkamista välttämättömänä. 

Ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaista rajoittamista ja valvontaa koskevien säännösten voimassaoloa jatketaan. Lisäksi jatketaan henkilöliikenteessä ja muissa palveluissa noudatettavia erityisiä hygieniavelvoitteita ja toiminnan väliaikaista rajoittamista koskevien säännösten voimassaoloa. Myös koronapassia koskevaa sääntelyä jatketaan. Samalla tarkennetaan koronapassin käyttöä koskevaa sääntelyä kohdentamalla käyttö koskemaan yleisötilaisuuden ja tilan koko aukioloaikaa. Tartuntatautilakiin lisätään uusi väliaikainen säännös kuntien velvollisuudesta myöntää EU:n digitaalinen koronarokotustodistus EU:n ulkopuolella rokotetuille.

Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytetään edelleen joko todistusta kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustaudista, saadusta hyväksyttävästä koronavirusrokotussarjasta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta testistä. Velvoite käydä testissä 72–120 tunnin kuluessa maahan saapumisesta koskee henkilöitä, joilla on maahan saapuessaan mukanaan testitodistus, jotka käyvät testissä Suomeen saavuttuaan tai jotka ovat saaneet vain osittaisen rokotesarjan. 

Valiokunta ehdottaa lakiin lisättäväksi säännöksen siitä, että ulkomaalainen voi käyttää koronapassin asemesta maahan saapuessaan mukanaan ollutta todistusta covid-rokotussarjasta tai sairastetusta taudista. Valiokunta kuitenkin lausumaehdotuksessaan painottaa, että valtioneuvoston on erittäin kiireellisesti valmisteltava esitys, jossa edellä ehdotetun sijaan säädetään maahantulon yhteydessä annettavasta koronapassiin rinnastuvasta todistuksesta. Valiokunta myös toistaa aiemman näkemyksensä tarpeesta ottaa käyttöön matkustajille pakollinen digitaalinen maahantuloilmoitus.

Valiokunta pitää tärkeänä, että valtioneuvosto seuraa koronapassin vaikutuksia lapsen oikeuksien toteutumiseen mukaan lukien lasten mahdollisuuksiin osallistua harrastuksiin ja muuhun toimintaan.

Mietintöön sisältyy yksi vastalause.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 36/2021​

Aihealueet
Sosiaali- ja terveysvaliokunta; Valiokunnat