Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa asiantuntijatyön käynnistämistä selvittämään saattohoitoon ja eutanasiaan liittyviä sääntelytarpeita

Julkaistu 6.4.2018 12.40
Muokattu 10.4.2018 9.29

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa asiantuntijatyön käynnistämistä selvittämään saattohoitoon ja eutanasiaan liittyviä sääntelytarpeita

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö (StVM 4/2018) kansalaisaloitteesta eutanasian laillistamiseksi on valmistunut. Valiokunta ehdottaa, että eduskunta hylkää kansalaisaloitteeseen sisältyvän ehdotuksen ryhtymisestä lainvalmistelutoimenpiteisiin eutanasialain säätämiseksi ja eutanasian laillistamiseksi Suomessa.

Sen sijaan valiokunta ehdottaa lausumanaan, että valtioneuvosto asettaa laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita ja tarvittaessa antaa selvitystyön pohjalta eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi.

Valiokunta katsoo, että asiassa tarvitaan kansalaisaloitteen herättämän keskustelun kaltaista laajaa kansalaiskeskustelua ja huolellista eettistä arviointia. Asian arvioinnissa tarvitaan lisäksi muun muassa perusoikeuksiin, rikoslainsäädäntöön ja terveydenhuollon henkilöstön asemaan liittyvää kattavaa selvitystä siitä, tarvitaanko uutta sääntelyä tai muita toimenpiteitä parantumattomasti sairaan potilaan hyvän hoidon ja itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi elämän loppuvaiheessa.

Valiokunnan näkemyksen mukaan kuolevan ihmisen hoitoa ja eutanasiaa koskevan lainsäädännön tarve tulee arvioida yllä mainittujen selvitysten jälkeen.

Valiokunnan mietintö (StVM 4/2018)

Aihealueet
Valiokunnat; Sosiaali- ja terveysvaliokunta