Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Lastensuojelulain muutos vahvistaa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten itsemääräämisoikeutta

Julkaistu 14.3.2019 14:10
Muokattu 14.3.2019 14:12

Lastensuojelulain muutos vahvistaa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten itsemääräämisoikeutta

​Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi torstaina 14. maaliskuuta mietinnön (StVM 42/2018) lastensuojelulain muuttamisesta. Muutos selkeyttää kasvatuksen ja perusoikeuksiin kajoavien rajoitusten välistä eroa ja tarkentaa rajoitusten käytön edellytyksiä. Mietintö on yksimielinen

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää muutosta tarpeellisena. Muutos vahvistaa kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen oikeutta hyvään kohteluun, huolenpitoon ja kasvatukseen.

Valiokunta ehdottaa eduskunnan täysistunnon hyväksyttäväksi lausuman, että sijaishuollossa olevien lasten oikeutta tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin sekä lastensuojelulakiin sisältyvien rajoitusten käyttöä arvioidaan ja selkeytetään osana asiakkaan ja potilaan itsemääräämistä koskevan lainsäädännön valmistelua.

Lisäksi valiokunta hyväksyi hallituksen esityksen yhteydessä käsitellyn lakialoitteen LA 86/2018, jonka mukaan lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa nostetaan 21 vuodesta 25 vuoteen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö

Aihealueet
Sosiaali- ja terveysvaliokunta; Valiokunnat