Ammattikorkeakoulujen opiskelijat pääsemässä YTHS:n piiriin

Julkaistu 21.2.2019 15.40
Muokattu 21.2.2019 15.40

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat pääsemässä YTHS:n piiriin

​Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi torstaina 21. helmikuuta mietinnön (StVM 35/2018vp) korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoa koskevan lain säätämisestä. Lailla yhtenäistetään ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut koko maassa. Mietintö on yksimielinen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta.

Nykyisin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) toteuttaa opiskeluterveydenhuollon palvelut yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. Uuden lain myötä YTHS:n palvelut laajenevat koskemaan myös ammattikorkeakouluopiskelijoita. Jatkossa Kela vastaa opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä ja YTHS toimii palvelujen tuottajana.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat perusterveydenhuollon terveyden- ja sairaanhoidon palvelut. Valiokunta pitää hyvänä, että opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu lisäksi opiskelijan erityisen tuen tai tutkimuksen tarpeen varhainen tunnistaminen, ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai jatkohoitoon ohjaaminen sekä psykoterapiaan ohjaamisen edellyttämä hoito ja lausunto.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää eri korkeakouluopintoja suorittavien yhdenvertaisuuden kannalta myönteisenä, että YTHS:n tuottama opiskeluterveydenhuolto laajennetaan koskemaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita. Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että järjestelmän voidaan katsoa laajennuksen jälkeenkin olevan eriarvoistava, koska toisen asteen opiskelijat jäävät sen ulkopuolelle. Valiokunta katsoo, että myös toisen asteen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelujen riittävyys ja laatu tulee turvata.

YTHS:n palvelujen laajentuminen kattamaan ammattikorkeakouluopiskelijat tarkoittaa, että YTHS:n palvelujen piirissä olevien opiskelijoiden määrä yli kaksinkertaistuu. YTHS:lle tämä merkitsee huomattavaa toiminnan laajentamisen tarvetta. Valiokunta toteaa, että palvelutuotannon kasvattaminen edellyttää toiminnan riittävää resursointia.

Valiokunnan mietintö StVM 35/2018

Aihealueet
Sosiaali- ja terveysvaliokunta; Valiokunnat