Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuren valiokunnan julkisessa kuulemisessa keskusteltiin Euroopan tulevaisuudesta

Julkaistu 30.8.2021 13.00

​Kuva: Jaska Poikonen

Suuren valiokunnan julkisessa kuulemisessa keskusteltiin Euroopan tulevaisuudesta

Suuri valiokunta järjesti julkisen kuulemisen osana Turun Eurooppa-foorumia perjantaina 27.8. klo 13-14.45. Valiokunta kuuli tilaisuudessa Euroopan tulevaisuuskonferenssin täysistuntoihin osallistuvia kansanedustajia Eveliina Heinäluomaa (sd.), Jani Mäkelää (ps.), Elina Valtosta (kok.) ja Jouni Ovaskaa (kesk.). Heidän lisäkseen valiokunta kuuli tulevaisuuskonferenssin Suomen kansalaisedustajaa, kansalaisvaikuttaja Ninni Norraa.

Keskustelussa käsiteltiin laajasti esim. ilmastopolitiikkaa sekä maahanmuuttopolitiikan ja rahaliiton ongelmia. EU:n näkymättömyys Afganistanin evakuointioperaatiossa synnytti myös keskustelua määräenemmistöpäätöksenteon lisäämisestä EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Eveliina Heinäluoman mukaan tulevaisuuskonferenssi on hieno mahdollisuus Euroopalle kuulla kansalaisia ja kaikkia jäsenmaita. Heinäluoma painotti, että yhtenäisyys voi rakentua vain yhteisille arvoille. Hän piti hyvänä, että Suomen myötävaikutuksella oikeusvaltioperiaate kytkettiin EU:n yhteisten varojen käyttöön.

Jani Mäkelän mukaan EU:n tulisi olla vahvojen kansallisvaltioiden liitto. Mäkelä totesi, että enemmistöpäätöksiin siirtyminen olisi aina pienen maan vallasta pois. Hän piti myös ongelmallisena, että EU:n sopimukset eivät aina pidä tai niistä joustetaan tilanteen mukaan esimerkiksi euro-, turvapaikka- ja koronakriiseissä.

Elina Valtonen totesi puheenvuorossaan, että EU-kansalaisuutta tulisi vahvistaa ja yhteistyötä tulisi tiivistää esim. puolustus- ja turvallisuuskysymyksissä, ilmastotoimissa, rajaturvallisuudessa, tutkimuksessa ja koulutuksessa. Nämä edellyttäisivät laajempia yhteisiä varoja.

Jouni Ovaska nosti esiin tulevaisuuskonferenssin haasteet. Pandemian vuoksi kaksivuotiseksi suunniteltu konferenssi lyheni vuoden mittaiseksi ja tilaisuuksien määrä on vähentynyt. Ovaska näki haasteita Euroopan unionin sisäisessä kehityksessä, kansalaisten odotuksiin vastaamisessa ja EU:n kansainvälisessä asemassa. Ovaskan mukaan EU:n toimintakykyä tulisi jatkuvasti kehittää esim. ulko- ja turvallisuuspoliittisena toimijana.  

Ninni Norran puheenvuoro keskittyi euron ongelmiin. Hän piti Euroopan unionia poliittisena toimijana menestystarinana, joka on tuonut rauhaa, vakautta ja laajat sisämarkkinat. Norran mukaan valuutta ilman valtiota on kuitenkin haasteellinen ratkaisu. Euromailla on erilaiset taloudelliset rakenteet ja yhteinen valuutta synnyttää esim. eroja jäsenmaiden vaihtotaseisiin.

Euroopan tulevaisuuskonferenssi alkoi toukokuussa 2021 ja eduskunnasta konferenssin täysistuntoihin osallistuvat kansanedustajat raportoivat eduskunnan suurelle valiokunnalle säännöllisesti. Osa kuulemisista on julkisia, jotta kansalaiset voivat osallistua tulevaisuuskonferenssin työhön myös eduskunnan kautta. Konferenssin tarkoituksena on kuulla laajasti kansalaisten mielipiteitä siitä, miten Eurooppaa tulisi kehittää. Jokainen EU:n jäsenmaan parlamentti lähettää tulevaisuuskonferenssin täysistuntoon neljä kansanedustajaa. Täysistuntoihin osallistuu myös mm. kansalaisedustajia, jäsenmaiden ministereitä, Euroopan parlamentin jäseniä ja eurooppalaisten yhteistyötahojen edustajia.

Tallenne kuulemisesta

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi. 

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta