Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Suuressa valiokunnassa useita ministerikuulemisia

Julkaistu 6.10.2017 16:00
Muokattu 6.10.2017 16:02

Suuressa valiokunnassa useita ministerikuulemisia

Suuri valiokunta käsitteli perjantain kokouksessaan laajan kirjon EU:n neuvoston tuleviin kokouksiin liittyviä aiheita.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) antoi valiokunnalle selvityksen Ecofin-neuvoston (10.10.) ja euroryhmän (9.10.) kokouksista.

Ecofinin asioista suurta valiokuntaa puhuttivat verotusasiat. Komissio antaa ministereille tiedonannon digitaaliverotuksesta ja ehdotuksen lopulliseksi alv-järjestelmäksi. Suuren valiokunnan keskustelussa ennakoitiin alv-järjestelmän uudistusta mm. Suomelle koituvien vaikutusten sekä harmaan talouden näkökulmasta.

Euroryhmän aiheista suuren valiokunnan keskustelu painottui Euroopan vakausmekanismin (EVM) rooliin talous- ja rahaliitto EMU:n kehittämisessä. Ministeri Orpon mukaan EVM:ää on kehitettävä niin, että se edistää euroalueen vakautta mahdollisimman tehokkaasti. Virallista ehdotusta EVM:n muuttamisesta valuuttarahastoksi ei ole tehty, Orpo muistutti.

Päätös Itämeren kalastusmahdollisuuksista tehdään ensi viikolla

Maatalous- ja kalastusneuvosto (9.10.) päättää vuoden 2018 kalastusmahdollisuuksista Itämerellä ja keskustelee maatalousmarkkinoiden tilanteesta sekä kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelmasta. Suurelle valiokunnalle selvityksen antoi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

Suomen kannalta keskeisiä neuvottelukysymyksiä ovat mm. lohen kalastuskiintiöt. Suuren valiokunnan keskustelussa esille nousi lisääntynyt laiton kalastus Itämerellä. Ministeri Leppä kertoi, että Suomi on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan komissioon, jolla on mahdollisuudet puuttua asiaan.

Euroopan syyttäjänviraston perustaminen vahvistumassa

Oikeus- ja sisäasioiden neuvostosta (12.–13.10.) valiokunta sai selvityksen oikeusministeri Antti Häkkäseltä (kok.) ja sisäministeri Paula Risikolta (kok.).

Oikeusministerit linjaavat yhteistyötä rikosrekisteritietojen vaihdossa kolmansien maiden kansalaisten osalta (ECRIS-TCN) ja päättävät lopullisesti asetuksesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamiseksi.

Suomi on jo aiemmin tehnyt poliittisen päätöksen osallistua EPPO:n perustamiseen. Tänään suuri valiokunta päätti, ettei sillä ole huomauttamista valtioneuvoston toimintalinjaan lopullisesta asetuksesta päätettäessä. Vastaesityksen valiokunnan kannaksi esitti edustaja Tavio (ps.).

Sisäministerit keskustelevat mm. sisärajavalvonnan palauttamista koskevasta asetusmuutosehdotuksesta, muuttoliikepolitiikan toimeenpanosta ja Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta. Yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamiseen liittyen suuri valiokunta päätti kokouksessaan yhtyä valtioneuvoston kantaan vastaanottodirektiivin valmistelussa. Vastaesityksen valiokunnan kannaksi esitti edustaja Biaudet (r.).

Neuvottelut LULUCF- ja taakanjakoasetuksista jatkuvat

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) selvitti valiokunnalle tilannetta Pariisin ilmastosopimusta toimeenpanevien säädösten käsittelyssä.

Suomen tavoitteena on saavuttaa ympäristöneuvostossa (13.10.) yleisnäkemys keskeisistä säädöksistä, jotka ovat LULUCF (maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous) ja taakanjako. Suomi on LULUCF-asetuksen osalta edelleen huolissaan siitä, että maankäyttösektori voi muodostua Suomelle merkittäväksi laskennalliseksi päästöksi.

Suuri valiokunta päättää eduskunnan kannan jatkoneuvotteluihin seuraavassa kokouksessaan keskiviikkona 11. lokakuuta klo 13.

Aihealueet
EU-asiat; Valiokunnat; Suuri valiokunta