Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuressa valiokunnassa EU:n sisämarkkinoihin liittyviä lainsäädäntöasioita

Julkaistu 25.11.2016 15.00

Suuressa valiokunnassa EU:n sisämarkkinoihin liittyviä lainsäädäntöasioita

Suuri valiokunta käsitteli 25. marraskuuta EU:n ministerineuvoston tulevia kokouksia. Kuultavina olivat elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.), liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.).

Kilpailukykyneuvosto käsittelee geoblokkausta

Kilpailukykyneuvosto kokoontuu 28.–29. marraskuuta. Neuvoston keskeinen aihe on ns. geoblokkaus eli maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjuminen sisämarkkinoilla. Suomi maarajoituksiin puuttuminen edistäisi sisämarkkinoiden toimivuutta erityisesti kuluttajan kannalta, ministeri Rehn kertoi.

Valiokunnan keskustelussa ministeriltä kysyttiin jäsenmaiden tämänhetkisistä kannoista geoblokkauksen torjumiseen. Rehnin mukaan yhteisymmärryksen saavuttaminen asiasta ei vielä ole varmaa joidenkin jäsenvaltioiden mahdollisen vastustuksen vuoksi. Suuri valiokunta päätti tukea valtioneuvoston toimintalinjaa asian valmistelussa.

Kilpailukykyneuvosto käsittelee lisäksi muita sisämarkkinoihin liittyviä kysymyksiä sekä teollisuus-, avaruus- ja tutkimuspoliittisia aiheita. Valiokunnan keskustelussa nousi teollisuusaiheista esille eurooppalaisen telakkateollisuuden kilpailukyky ja mahdolliset toimenpiteet sen parantamiseksi.

Verkkovierailujen tukkuhintasääntelystä neuvotellaan

Liikenne- ja televiestintäneuvoston (1.–2.12.) kokouksessa käsitellään liikenneasioiden osalta mm. ilmailuturvallisuutta ja ilmailutoimialan kilpailukyvyn ja sisämarkkinoiden edistämistä sekä matkustaja-alusten turvallisuutta.

Televiestinnän aiheista keskeisimpiä ovat sähköisen viestinnän sääntelyn uudistaminen sekä asetusehdotus verkkovierailujen tukkuhintasääntelystä. Molemmat asiakokonaisuudet liittyvät keskeisesti unionin digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämiseen.

Selvityksen valiokunnalle antoi Suomea kokouksessa edustava ministeri Berner.

EU:n kehityspolitiikan kokonaisuus ja muuttoliike kehitysministerien asialistalla

EU:n kehitysministerit kokoontuvat ulkoasiainneuvostoon 28. marraskuuta käsittelemään mm. EU:n kehityspolitiikan kokonaisuutta sekä muuttoliikettä kehityspolitiikan näkökulmasta.

Valiokunnan keskustelussa käsiteltiin mm. kehityspolitiikan pitkän tähtäimen tavoitteita ja rahoituksen kohdentamista tilanteessa, jossa huomio kiinnittyy muuttoliikkeen hallintaan. Ministeri Mykkänen totesi, että valtaosa EU:n kehitysavusta kohdentuu edelleen selvästi köyhyyden poistamiseen.

Suuren valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 30. marraskuuta.

Aihealueet
EU-asiat; Valiokunnat; Suuri valiokunta