Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Suuri valiokunta: Aktiivinen vaikuttaminen tärkeää LULUCF- ja taakanjakoasetusten valmistelussa

Julkaistu 16.6.2017 15:15
Muokattu 16.6.2017 15:15

Suuri valiokunta: Aktiivinen vaikuttaminen tärkeää LULUCF- ja taakanjakoasetusten valmistelussa

Eduskunta yhtyy valtioneuvoston kantaan jatkoneuvotteluissa Euroopan komission asetusehdotuksista, jotka käsittelevät maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta (LULUCF) sekä sitovia vuotuisia kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiä jäsenvaltioissa 2021–2030 (taakanjako).

Suuri valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan äänestyksen jälkeen. Vastaehdotukset asiassa tekivät edustajat Harakka ja Gustafsson (sd.) sekä edustajat Karimäki (vihr.), Arhinmäki (vas.) ja Biaudet (r.). Lausunto (SuVL 8/2017) ja eriävät mielipiteet julkaistaan eduskunnan verkkopalvelussa suuren valiokunnan sivulla.

Suuri valiokunta katsoo, että jatkoneuvotteluissa on pyrittävä kokonaisratkaisuun, joka kustannustehokkaasti ja tasapuolisesti kannustaa jäsenvaltioita toteuttamaan yhtäläisesti päästövähennyksiä ja vähähiilisiä ratkaisuja.

On tärkeää varmistaa EU:n yhteisten päästövähennyssitoumusten saavuttaminen Pariisin ilmastosopimuksen edellyttämällä tavalla, valiokunta toteaa.

Taakanjakoasetuksen osalta suuri valiokunta pitää Suomen keskeisenä tavoitteena, että taakanjakosektorin tosiasiallinen päästövähennystavoite asettuu nimellistä velvoitetta alemmalle tasolle. Valiokunta pitää tärkeänä, että uudet joustomekanismit (ns. one-off -mekanismi ja LULUCF-jousto) ovat tarvittaessa täysimääräisesti Suomen käytettävissä.

LULUCF-asetuksessa Suomelle merkittävimmät neuvottelukysymykset ovat hoidetun metsämaan laskentatapa ja ns. metsien vertailutason asettaminen, suuri valiokunta toteaa.

Merkittävin ongelma asetusehdotuksessa on suuren valiokunnan mukaan se, että maankäyttösektori voi Suomen osalta muodostua merkittäväksi laskennalliseksi päästöksi, vaikka se olisi kokonaisuudessaan luonnontieteellinen nielu.

Suuri valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että Suomi jatkaa neuvotteluissa aktiivista vaikuttamista kaikilla tasoilla avoimien kysymysten ratkaisemiseksi. Valiokunta käsitteli aihekokonaisuutta perusteellisesti aiemmassa lausunnossaan (SuVL 7/2016) viime joulukuussa.

EU pyrkii muodostamaan yhteisen kannan asetusehdotuksiin syksyllä

LULUCF- ja taakanjakoasetuksia käsitellään ensi viikolla EU:n ympäristöneuvostossa, joka saa tilannekatsauksen ehdotusten etenemisestä.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) kertoi valiokunnan keskustelussa, että jäsenmaat pyrkivät muodostamaan yhteisen kannan asetusehdotuksiin Viron puheenjohtajuuskaudella vuoden jälkipuoliskolla.

Ympäristöneuvoston kokouksessa käsitellään lisäksi mm. Pariisin ilmastosopimuksen tilannetta Yhdysvaltain vetäytymisilmoituksen jälkeen.

Suuren valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 20.6. klo 13, jolloin pääministeri antaa valiokunnalle ennakkoselvityksen tulevasta Eurooppa-neuvoston kokouksesta.

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat