Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuri valiokunta käsitteli EU-pakotteiden kiertämistä koskevaa direktiiviehdotusta

Julkaistu 22.2.2023 15.15
EU-lippu

Suuri valiokunta käsitteli EU-pakotteiden kiertämistä koskevaa direktiiviehdotusta

Suuri valiokunta päätti eduskunnan kannan useisiin lainsäädäntöehdotuksiin keskiviikkona 22. helmikuuta. 

Suuri valiokunta käsitteli Euroopan komission antamat ehdotukset eduskunnan erikoisvaltiokuntien lausuntojen pohjalta ja päätti yhtyä erikoisvaliokuntien kantojen mukaisesti valtioneuvoston kantaan.  Käsitellyt ehdotukset ovat:

Niin kutsuttu pakoterikosdirektiivi, joka määrittelee vähimmäissäännökset rikoksista ja rangaistuksista koskien EU:n asettamien pakotteiden rikkomista. Ehdotuksen taustalla on tarve varmistaa, että pakotteiden rikkominen on kaikissa jäsenmaissa rangaistavaa ja että rangaistuksilla on yhteinen vähimmäistaso. Ehdotuksen antaneen Euroopan komission mukaan pakotteiden rikkomista koskevissa rikosmääritelmissä ja seuraamuksissa on merkittäviä eroja jäsenmaiden kesken. Komission mukaan näitä rikoksia ei myöskään tutkita ja syytetä riittävän tehokkaasti. (U 97/2022 vp)) 

Ehdotus uudeksi tuotevastuudirektiiviksi ja ehdotus direktiiviksi tekoälyyn liittyvästä vastuusta. Näiden tarkoituksena on muun muassa taata tekoälyn aiheuttamien vahinkojen sattuessa samantasoinen suoja kuin mitä tuotteiden aiheuttamien vahinkojen uhreilla yleensä on. (U 82/2022 vp)

Asetusehdotus, joka edistää pikamaksamisen käyttöönottoa EU:ssa. Euromääräisten pikatilisiirtojen lähettäminen ja vastaanottaminen tulisi pakolliseksi tilisiirtoja tarjoaville maksupalveluiden tarjoajille. (U 91/2022 vp)

Asetusehdotus lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskevien tietojen keräämisestä ja jakamisesta sekä lyhytaikaista majoitustoimintaa kokevan asetuksen muuttamisesta. Tavoitteena on yhdenmukaistaa ja parantaa verkkoalustojen kautta tarjottavien, lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluita koskevien tietojen rekisteröimistä ja jakamista. Lisäksi tavoitteena on luoda tasapuolinen toimintaympäristö majoituspalveluita tarjoaville yrityksille. (U 92/2022 vp)

Asetusehdotus, joka tähtää liikenteen aiheuttamien ilmasaasteiden vähentämiseen. Ehdotuksella korvattaisiin aiemmat erilliset päästösäännöt, ja kaikkiin moottoriajoneuvoihin sovellettavat päästörajat koottaisiin samaan sääntöpakettiin. Kaikkiin saman luokan ajoneuvoihin sovellettaisiin samoja päästörajoja riippumatta niissä käytettävästä polttoaineesta ja teknologiasta (eli esimerkiksi onko kyseessä polttomoottori tai hybridi).  (U 97/2022 vp)

Vanhemmuusasioita koskeva asetusehdotus, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa vanhemmuuteen liittyvät kansainvälisen yksityisoikeuden säännöt EU:ssa. Esityksen mukaan esimerkiksi yhdessä EU-maassa vahvistettu vanhemmuus tunnustettaisiin kaikissa EU-maissa. Tavoitteena on suojella lasten perusoikeuksia, taata perheille oikeusvarmuus sekä vähentää hallinto- ja oikeusjärjestelmäkustannuksia. (U 105/2022 vp)

Ehdotus, jolla pyritään estämään veronkiertoa käytettäessä vaihtoehtoisia maksu- ja sijoitustapoja kuten kryptovaroja ja sähköistä rahaa. Niin kutsuttua virka-apudirektiiviä muutettaisiin niin, että kryptovaluuttojen tarjoajien tulisi raportoida EU-maille direktiivin edellyttämät tiedot kryptovaratapahtumista. (U 102/2022 vp)

Suuri valiokunta käsitteli myös YK:n alaista sopimusluonnosta valtamerten ympäristönsuojelusta (U 104/2022 vp). Valiokunta yhtyi ympäristövaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan, jonka mukaan on tärkeää saada aikaan kansainvälinen sopimus, joka koskee kansallisen lainsäädäntövallan ulkopuolisia meriä. Tällaisia alueita on maailman meripinta-alasta noin kaksi kolmasosaa. Kun merten tila on hyvä, ne muun muassa hidastavat ilmastonmuutosta.

Lisätiedot:
Suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi, 09 432 3034, satu.hassi(at)eduskunta.fi
Valiokuntaneuvos Kaisa Männistö, 050 473 4361, kaisa.mannisto(at)eduskunta.fi

Eduskunta | eduskunta.fi | viestinta@eduskunta.fi
Riksdagen | riksdagen.fi | kommunikation@riksdagen.fi

Facebook: @suomeneduskunta |Flickr: FinnishParliament (Eduskunta) |Instagram: @eduskunta_riksdagen | Twitter: @SuomenEduskunta | YouTube: @SuomenEduskunta
Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat