Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuri valiokunta käsitteli pankkien vakavaraisuusasetusta ja kriisinratkaisusääntelyä

Julkaistu 17.12.2021 9.45
EU:n lippu

Suuri valiokunta käsitteli pankkien vakavaraisuusasetusta ja kriisinratkaisusääntelyä

​Euroopan komissio antoi ehdotuksensa uudeksi EU:n pankkilainsäädäntöpaketiksi 27. lokakuuta. Komissio esittää muutoksia luottolaitosdirektiiviin (2013/36/EU), EU:n vakavaraisuusasetukseen (N:o 575/2013) ja kriisinratkaisudirektiiviin (2014/59/EU) Basel III -pankkisääntelystandardien täytäntöönpanemiseksi, kestävyysriskien huomioimiseksi pankkisääntelyssä ja pankkivalvonnan kehittämiseksi.

Neuvottelut vakavaraisuusasetukseen esitetyistä täsmennyksistä ja tarkennuksista kriisinratkaisusääntelyyn (nk. Daisy Chain -vähennysjärjestelmä) ovat edenneet nopeasti, ja puheenjohtajavaltio hakee tästä kysymyksestä yhteisymmärrystä Euroopan unionin neuvostossa jo joulukuussa 2021. Muilta osin esitysten käsittely on vasta alkanut työryhmätasolla, ja tämänhetkisen arvion mukaan neuvotteluiden loppuun saattaminen ei näytä kovin todennäköiseltä vielä ensi keväänä. Suuri valiokunta katsoo, että valtioneuvoston on toimitettava eduskuntaan lainsäädäntöpaketin muista kysymyksistä ja neuvotteluprosessin etenemisestä jatkokirjelmä kevätistuntokaudella 2022.

Suuri valiokunta katsoo, että puheenjohtajavaltion kompromissiehdotus nk. Daisy Chain -vähennysjärjestelmän käyttöönotosta on Suomen hyväksyttävissä, eikä suurella valiokunnalla ole tältä osin huomautettavaa valtioneuvoston toimintalinjaan.

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta