Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuri valiokunta käsitteli yhteistä maatalouspolitiikkaa ja eurooppalaista ilmastolakia

Julkaistu 16.10.2020 16.45
Muokattu 16.10.2020 17.02
EU:n lippu

Suuri valiokunta käsitteli yhteistä maatalouspolitiikkaa ja eurooppalaista ilmastolakia

​Suuri valiokunta käsitteli yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista ja eurooppalaista ilmastolakia kokouksessaan perjantaina 16.10.2020.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) oli suuren valiokunnan kuultavana tulevasta EU:n maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksesta 19.-20.10.2020. Leppä kertoi puheenjohtajavaltio Saksan tavoittelevan neuvoston yleisnäkemystä yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta. Suomi on valmis tukemaan sellaista kokonaisratkaisua, joka toisaalta parantaa yhteisen maatalouspolitiikan vaikuttavuutta ympäristö- ja ilmastonäkökulmista sekä takaa maataloustuotannon kannattavuuden ja kannustavuuden.

Maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa käsitellään myös Itämeren kalastuskiintiöitä. Leppä kertoi Suomen kannattavan Itämeren kalastusmahdollisuuksien vahvistamista vuodelle 2021 siten, että kalakantoja hyödynnetään kestävästi uusimman tieteellisen neuvon perusteella. Suomi kannattaa komission ehdotusta, joka on laadittu kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n neuvojen perusteella.

Suuri valiokunta yhtyi äänestyksen jälkeen erikoisvaliokuntien lausuntojen mukaisesti valtioneuvoston kantaan koskien yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista.

 

Eurooppalainen ilmastolaki ja EU:n ilmastotavoite

Viitaten lausuntoonsa SuVL 5/2020 vp, suuri valiokunta yhtyi erikoisvaliokuntien lausuntojen mukaisesti valtioneuvoston kantaan koskien eurooppalaista ilmastolakia. Suuri valiokunta tuki erikoisvaliokuntien tavoin valtioneuvoston esitystä korottaa vuoden 2030 päästövähennystavoitetta 40%:sta vähintään 55%:iin ja sisällyttää korotettu tavoite neuvoteltavana olevaan ilmastolakiin oikeudellisesti sitovaksi velvoitteeksi. Valtioneuvoston tavoin valiokunta piti myös tärkeänä, että vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamiseksi asetetaan tarvittavat välitavoitteet seurantamekanismeineen.

Suuri valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan äänestyksen jälkeen. Suuri valiokunta päätti myös äänestyksen jälkeen, ettei sillä ole tässä vaiheessa huomautettavaa valtioneuvoston toimintalinjaan koskien selvitystä EU:n ilmastotavoitteesta vuodelle 2030 (E 118/2020 vp).

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) oli suuren valiokunnan kuultavana koskien Euroopan unionin ympäristöneuvoston tulevaa kokousta 23.10.2020. Kokouksen asialistalla on pyrkimys yleisnäkemykseen eurooppalaisesta ilmastolaista, vuotta 2030 koskevien kansallisten päästövähennystavoitteiden (NDC) päivittäminen ja päätelmät vuoteen 2030 ulottuvasta EU:n biodiversiteettistrategiasta. Suomi pitää komission esitystä biodiversiteettistrategiasta kunnianhimoisena ja kokonaisvaltaisena strategiana, jolla voidaan saada aikaa merkittäviä parannuksia luonnon monimuotoisuuden tilaan. Valiokunta kävi Mikkosen kanssa keskustelua mm. eri EU-maiden valmiudesta sitoutua päästövähennystavoitteisiin.

Suuri valiokunta sai myös selvityksen EU:n kilpailukykyministereiden epävirallisesta videokokouksesta 23.10.2020. Selvityksen yhteydessä suuri valiokunta kävi keskustelun eurooppalaisen teollisuuden roolista digitaalisten ja kestävien innovaatioiden edistäjänä. Keskustelussa peräänkuulutettiin innovaatioiden tehokasta kaupallistamista ja toimeenpanoa uusien työpaikkojen luomiseksi.

Suuren valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 21.10.2020 klo 13.00.

Suuren valiokunnan kokouksen pöytäkirja täällä

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat