Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuri valiokunta kuuli asiantuntijoita ehdotuksesta EU:n omien varojen päätökseksi

Julkaistu 23.9.2020 14.05

Suuri valiokunta kuuli asiantuntijoita ehdotuksesta EU:n omien varojen päätökseksi

​Eduskunnan suuri valiokunta kuuli tänään valtiovarainministeriön asiantuntijoita ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä.

Eduskunta käsittelee asiaa tässä vaiheessa valtioneuvoston kirjelmän UJ 24/2020 vp – U 45/2018 vp pohjalta. Suomen neuvottelutavoitteiden turvaamiseksi asiakirja ei kaikilta osin ole julkinen käsittelyn tässä vaiheessa.

Ehdotuksen keskeisiä osia ovat mm. arvonlisäperusteisen oman varan yksinkertaistaminen, kierrättämättömän muovipakkausjätteen perusteella laskettavan oman varan käyttöönotto sekä komissiolle annettavat valtuudet lainata pääomamarkkinoilta enintään 750 miljardia euroa koronaviruskriisin seurauksiin vastaavan ns. elpymisvälineen rahoittamiseksi.

Lue asiakirjan UJ 24/2020 vp – U 45/2018 julkinen versio. 

Valtioneuvoston esittämän kannan mukaan Suomi voi hyväksyä neuvoston puheenjohtajan ehdotuksen neuvoston päätökseksi, joka perustuu Eurooppa-neuvostossa heinäkuussa sovittuihin linjauksiin.

Suuri valiokunta kävi keskustelua mm. uusien omien varojen vaikutuksesta kansalliseen veropohjaan sekä järjestelmän kehittämisen taloudellisista kokonaisvaikutuksista Suomelle. Lisäksi keskusteltiin siitä, miten voidaan varmistaa, että elpymisvälineen kaltainen järjestely jää ainutkertaiseksi ja että jäsenvaltioiden vuosittaisen enimmäisvastuun määrä ei ylity, vaikka jotkut jäsenvaltiot jättäisivät omat vastuunsa hoitamatta.

Suuri valiokunta päätti pyytää asiasta lausunnon valtiovarainvaliokunnalta ja lähettää asian tiedoksi perustuslakivaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. 

Suuren valiokunnan on tarkoitus päättää eduskunnan kanta EU:n neuvostossa käytäviin neuvotteluihin kokouksessaan tämän viikon perjantaina 25. syyskuuta.

Kun EU:n neuvosto on hyväksynyt omien varojen päätöksen, jäsenvaltioiden on ratifioitava se kansallisesti. Eduskunta saa asian käsiteltäväkseen hallituksen esityksenä ja päättää asiasta täysistunnossa.​

Aihealueet
Suuri valiokunta; EU-asiat; Valiokunnat