Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuri valiokunta päätti eduskunnan kannan REPowerEU:n rahoituksesta käytäviin neuvotteluihin

Julkaistu 22.9.2022 9.55

Suuri valiokunta päätti eduskunnan kannan REPowerEU:n rahoituksesta käytäviin neuvotteluihin

Suuri valiokunta päätti tämän aamun kokouksessaan eduskunnan kannan neuvotteluihin, joita käydään REPowerEU-toimien rahoitusta koskevista säädösehdotuksista.

REPowerEU-suunnitelman tavoitteena on katkaista mahdollisimman pian Euroopan riippuvuus fossiilisten polttoaineiden tuonnista Venäjältä sekä nopeuttaa siirtymää puhtaaseen energiaan. EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Tšekki pyrkii neuvoston yleisnäkemykseen rahoituksesta 4. lokakuuta pidettävässä talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (Ecofin) kokouksessa.

Suuri valiokunta päätti eduskunnan kantana yhtyä valtioneuvoston kantaan talousvaliokunnan lausunnon ja valtiovarainvaliokunnan kannanoton mukaisin painotuksin.

Valtiovarainvaliokunta pitää valtioneuvoston tavoin perusteltuna ehdotusta, joka antaa jäsenmaille mahdollisuuden siirtää oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ja Brexit-mukautusvarauksen määrärahoja REPowerEU-toimien rahoitukseen. Mitä tulee uutta rahoitusta ja allokaatioavaimia koskeviin ehdotuksiin, puheenjohtajamaa ei ole vielä antanut niitä koskevaa kompromissiehdotusta, ja kannanotto on sen vuoksi hyvin alustava, valtiovarainvaliokunta toteaa.

Valtiovarainvaliokunta tukee valtioneuvoston linjauksia ja suhtautuu valtioneuvoston tavoin erittäin varauksellisesti uuden rahoituksen kohdistamiseen REPowerEU-hankkeisiin. Valiokunta korostaa lausunnossaan VaVL 13/2022 esille tuotuja painotuksia ja pitää tärkeänä, että ratkaisut eivät vaaranna päästökauppamarkkinan vakautta ja uskottavuutta, eivätkä ole Suomelle epäoikeudenmukaisia.

Suuri valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan äänestyksen jälkeen. Perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien valiokuntaryhmien vastaehdotuksen mukaan valtioneuvoston tulisi hylätä komission ehdotus kanavoida REPowerEU-toimien rahoitus elpymis- ja palautumistukivälineen kautta. Vastaehdotuksen voi lukea kokouksen pöytäkirjasta suuren valiokunnan sivulta myöhemmin tänään.

Asian U 62/2022 käsittelytiedot ja asiakirjat eduskunnan sivuilla

Aihealueet
Suuri valiokunta; EU-asiat; Valiokunnat