Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuri valiokunta päätti eduskunnan kannan pakkausjäteasetukseen

Julkaistu 1.3.2023 14.30
EU-lippu

Suuri valiokunta päätti eduskunnan kannan pakkausjäteasetukseen

Suuri valiokunta päätti kokouksessaan keskiviikkona 1. maaliskuuta eduskunnan kannan koskien Euroopan komission esitystä asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä (U 110/2022).  Suuri valiokunta käsitteli asiaa eduskunnan ympäristö-, talous- sekä maa- ja metsätalousvaliokuntien yksimielisten lausuntojen pohjalta. Suuri valiokunta päätti yhtyä erikoisvaliokuntien kantojen mukaisesti valtioneuvoston kantaan.

Suuri valiokunta tukee ehdotuksen tavoitetta rajoittaa vaiheittain tarpeetonta pakkaamista, edistää uudelleenkäytettäviä pakkausratkaisuja ja lisätä korkealaatuista kierrätystä. Valtioneuvoston tavoin suuri valiokunta suhtautuu varauksellisesti joihinkin ehdotettuihin keinoihin kuten kertakäyttöisten tarjoilupakkausten käytön rajoittamiseen kahviloissa ja ravintoloissa. Suuri valiokunta tukee valtioneuvoston neuvottelulinjaa siitä, että uudelleenkäytön ja kierrätyksen tulisi olla toisiaan täydentäviä ratkaisuja. Sääntelyn pitää perustua tutkittuun tietoon eri pakkausvaihtoehtojen kokonaisympäristövaikutuksista, eikä se saa johtaa kokonaisympäristövaikutuksiltaan haitallisempiin ratkaisuihin. Sääntelyssä on myös huomioitava jäsenvaltioiden kansallisten järjestelmien erityispiirteet kuten pantilliset keräysjärjestelmät, eikä sääntely saa muodostua esteeksi innovatiivisille pakkausratkaisuille eikä biopohjaisten pakkausten kehittämiselle. Suuri valiokunta pitää tärkeänä, että valtioneuvosto jatkaa aktiivista vaikuttamistyötä edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suuri valiokunta päätti tänään eduskunnan kannan myös 15 muuhun Euroopan komission antamaan lainsäädäntöehdotukseen. Valiokunta käsitteli ehdotukset eduskunnan erikoisvaliokuntien lausuntojen pohjalta ja päätti yhtyä erikoisvaliokuntien kantojen mukaisesti valtioneuvoston kantaan.

Suuren valiokunnan kokouksen koko asialistan ja kaikki päätökset voi lukea kokouspöytäkirjasta valiokunnan sivulta myöhemmin tänään.​

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat