Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuri valiokunta sai ministereiden selvityksiä EU-kokouksista

Julkaistu 14.1.2022 15.00
EU:n lippu

Suuri valiokunta sai ministereiden selvityksiä EU-kokouksista

​Suuri valiokunta kuuli epävirallisessa etäkokouksessaan 14. tammikuuta pääministeri Sanna Marinia (sd.), valtiovarainministeri Annika Saarikkoa (kesk.) ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppää (kesk.). Valiokunta sai ministereiltä selvityksiä useista menneistä ja tulevista EU-kokouksista.

Pääministeri Marin antoi selvityksensä Eurooppa-neuvostosta (16.–17.12.), itäisen kumppanuuden huippukokouksesta (15.12.) ja eurohuippukokouksesta (16.12.). Brysselissä järjestetyn Eurooppa-neuvoston keskeisiä aiheita olivat koronapandemia, kriisinhallinta ja resilienssi, energian hinnat, turvallisuus ja puolustus, muuttoliike sekä ulkosuhteet. Eurooppa-neuvosto toisti tukensa Ukrainan suvereniteetille ja alueelliselle koskemattomuudelle ja vaati Venäjää kiireellisesti liennyttämään jännitteitä, jotka johtuvat joukkojen keskittämisestä Ukrainan vastaiselle rajalle ja aggressiivisesta retoriikasta.

Itäisen kumppanuuden huippukokouksessa hyväksyttiin elpymistä, kestokykyä ja uudistuksia painottava yhteinen julkilausuma, sekä tulevan itäisen kumppanuuden yhteistyön painopisteitä linjaava työohjelma. Suomen tavoitteiden mukaisesti jatkotyössä painottuvat yhteiset arvot, oikeusvaltio- ja demokratiakehitys, vihreä ja digitaalinen siirtymä sekä yhteiskuntien kestokyvyn vahvistaminen kokonaisvaltaisen turvallisuusajattelun pohjalta, ml. yhteistyö hybridi- ja kyberuhkien suhteen sekä strateginen viestintä.

Eurohuippukokous kokoontui 16.12.2021 laajennetussa kokoonpanossa (EU-27) käsittelemään taloudellista tilannetta, pankkiunionin syventämistä sekä pääomamarkkinaunionin syventämistä. Eurohuippukokous hyväksyi lausunnon, jossa todetaan tarve ylläpitää tiivis euroalueen koordinaatio taloudellisissa toimissa. Lausunnossa korostetaan myös pankkiunionin ja hyvin toimivan pääomamarkkinaunionin roolia vakaan rahoitusjärjestelmän varmistamisessa, EU:n kilpailukyvyn tukemisessa ja vihreän ja digitaalisen siirtymän edellyttämän rahoituksen kanavoimisessa.

Valiokunta keskusteli pääministerin kanssa esimerkiksi eurooppalaisen korona- ja rokotestrategian kehityksestä ja Venäjän ja Ukrainan suhteista käydyistä keskusteluista Euroopan unionissa. Keskustelua käytiin myös pääministeri Marinin ja Moldovan presidentti Maia Sandun tapaamisesta ennen itäisen kumppanuuden huippukokousta. He keskustelivat muun muassa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä EU:n ja Moldovan suhteista.

 

Valtiovarainministeri Saarikko antoi selvityksensä ECOFIN-neuvoston ja euroryhmän tulevista kokouksista

Valtiovarainministeri Saarikko antoi selvityksensä euroryhmän ja talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (ECOFIN) kokouksista, jotka järjestetään 17.–18. tammikuuta Brysselissä. ECOFIN-kokouksen asialistalla on muun muassa taloudellinen elpyminen ja Ranskan puheenjohtajakauden prioriteetit. Muita aiheita ovat eurooppalainen ohjausjakso ja siihen liittyvät päätelmät hälytysmekanismiraportista 2022, päätelmät vuotuisesta kasvun kehityksestä ja suositus euroalueen talouspolitiikasta 2022. Lisäksi ECOFIN-neuvosto käy periaatekeskustelun komission 22.12.2021 antamasta ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi monikansallisten konsernien globaalin verotuksen vähimmäistason varmistamisesta unionissa.

Euroryhmän asialistalla on euroalueen talouden sopeutumisen ja joustavuuden viimeaikainen kehitys, temaattinen keskustelu yritysten haavoittuvuudesta ja rakenteellisesta kehityksestä Covid-19-kriisin jälkeen, euroalueen talouspolitiikan suositukset vuodelle 2022 ja euroalueen näkökohdat talouspolitiikan koordinaatiokehikon tarkasteluun. Laajennetussa euroryhmässä on esillä raportointi joulukuun eurohuippukokouksesta ja tilannekatsaus pankkiunioniin mukaan lukien Euroopan vakausmekanismin (EVM) sopimuksen ratifiointi.

Valiokunta keskusteli ministeri Saarikon kanssa esimerkiksi elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) toimeenpanon valvonnasta ja komission tiedonannosta talouspolitiikan koordinaation arviosta.

 

Ministeri Leppä edustaa Suomea maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa 17.1.

Ministeri Leppä antoi selvityksen maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksesta, joka järjestetään Brysselissä 17. tammikuuta. Ranska esittelee neuvostossa puheenjohtajakautensa 1.1.-30.6.2022 työohjelman ja lisäksi komissio antaa maatalous- ja kalastusneuvostolle katsauksen maataloustuotteiden markkinoiden tilanteesta ja kansainvälisestä kaupasta.

Ranskan puheenjohtajakaudella huomio keskittyy suvereniteettiin ja elintarvikeomavaraisuuteen maataloussektorilla. Ranskan painopisteitä ovat

1) neuvostossa käytävät keskustelut ympäristöä ja terveyttä koskevien standardien vastaavuudesta eurooppalaisten ja kolmansissa maissa tuotettujen tuotteiden välillä

2) vähähiilinen maatalous ja hiilen sitominen maatalousmaahan

3) akroekologinen siirtymä kestävään maatalouteen ja siihen liittyvä kasvinsuojeluaineiden käytön vähentäminen. ​

Ministeri Lepän ja valiokunnan välisessä keskustelussa nousi esiin huoli maatalouden tuotantokustannusten, kuten energian, lannoitteiden ja rehun hintojen noususta. Erityistä huomiota kiinnitettiin maataloustuottajien ahdinkoon ja mahdollisuuksiin puuttua epäterveisiin kauppatapoihin maatalous- ja elintarvikeketjussa. 

Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta