Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Suuri valiokunta tulevaisuusselonteosta: EU-yhteistyön merkitys on korostunut entisestään

Julkaistu 15.2.2023 14.15
EU-lippu kuvassa

Suuri valiokunta tulevaisuusselonteosta: EU-yhteistyön merkitys on korostunut entisestään

Suuri valiokunta toteaa valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta antamassaan lausunnossa, että EU on Suomen talouden ja ulkosuhteiden tärkein viitekehys, vaikutuskanava ja turvallisuusyhteisö. Valiokunta katsoo, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on entisestään korostanut EU-yhteistyön merkitystä. Euroopan tuki Ukrainalle on jälleen osoittanut myös, että EU pystyy vakavissa kriisitilanteissa toimimaan nopeasti ja yhtenäisesti. Suuri valiokunta pitää tärkeänä, että EU:n kriisinsietokykyä ja reagointia ennakoimattomiin tilanteisiin parannetaan, ja että ennakointi viedään myös osaksi lainsäädäntötyötä. 

Valiokunta toistaa aiemman näkemyksensä siitä, että on tärkeää vaikuttaa ennakkoon EU-päätöksentekoon. Jotta vaikuttaminen olisi tehokasta, Suomella on oltava kokonaisvaltainen ja selkeä strateginen näkemys siitä, mihin suuntaan EU:ta tulisi kehittää ja miten. Vaikuttamisen on oltava eteenpäin katsovaa ja ratkaisukeskeistä.
Valiokunta pitää tärkeänä, että EU varautuu entistä paremmin ulkopuolelta tuleviin vihamielisiin vaikuttamisyrityksiin ja autoritäärisyyden nousun vaikutuksiin. EU:n tulee jatkaa aktiivisesti ihmis- ja perusoikeuksien, demokratian ja sääntöpohjaisen monenkeskisen kansainvälisen yhteistyön puolustamista ja tukemista. 

Valiokunta korostaa nuorten osallistamista EU:n tulevaisuuden pohdintaan. On myös mietittävä keinoja varmistaa Suomessa riittävä EU-osaaminen sekä säilyttää suomalaisten vahva tuki EU:n toiminnalle. 

EU:n on rakennettava toimintaansa vahvuuksiensa varaan, joita ovat muun muassa avoimet sisämarkkinat, kauppapolitiikka, ilmastotoimet sekä turvallisuuskysymyksiin vastaaminen. 

Suuri valiokunta kuuli pääministeriä​​

Lisäksi suuri valiokunta kuuli kokouksessaan pääministeri Sanna Marinia (sd.) Brysselissä 9. ja 10. helmikuuta järjestetystä ylimääräisestä Eurooppa-neuvostosta, jonka aiheita olivat Ukrainan tukeminen, muuttoliike sekä Euroopan taloutta ja kilpailukykyä tukevat toimet. Pääministeri Marin kertoi muun muassa keskusteluista Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa. Edustajia kiinnostivat Venäjään kohdistettavien pakotteiden vaikuttavuus ja laajentaminen, Ukrainan tukeminen ja jälleenrakennustyö sekä Serbian ja Kosovon tilanne.   
Aihealueet
EU-asiat; Suuri valiokunta; Valiokunnat