Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Syksyn 2017 ajankohtaiset EU-asiat

Julkaistu 1.9.2017 9:20
Muokattu 1.9.2017 9:35

Syksyn 2017 ajankohtaiset EU-asiat

​Nykyisen EU-komission toimikauden ehdittyä jälkipuoliskolleen suurin osa uusista komission esityksistä on annettu ja EU-politiikan painopiste on siirtynyt jo tehtyjen esitysten käsittelyyn neuvostossa ja parlamentissa. Pallon siirryttyä näiltä osin muille toimielimille komissiolla on ollut aikaa päivänpolitiikkaa syvällisempään pitkän tähtäimen pohdintaan Euroopan yhdentymiskehityksen jatkosta. Tähän liittyen komissio julkaisi viime keväänä valkoisen kirjan Euroopan tulevaisuudesta sekä viisi siihen liittyvää teemakohtaista pohdinta-asiakirjaa. Alkavan syksyn EU-politiikkaa tulevatkin leimaamaan näiden asiakirjojen käsittely sekä niiden taustalla vaikuttaneen Britannian EU-eropäätöksen seurauksena käytävien neuvottelujen eteneminen.

Komissio on toivonut valkoisen kirjansa ja siihen liittyvien pohdinta-asiakirjojen herättävän laajaa julkista tulevaisuuskeskustelua eri puolilla Eurooppaa. Komission puheenjohtajan olisi tarkoitus vetää yhteen tätä keskustelua unionin tilaa koskevassa puheessaan Euroopan parlamentin syyskuun täysistunnossa. Tältä vie pohjaa se, että komission toivoma keskustelu on ainakin tähän mennessä ollut melko hiljaista. Keskustelu saattaa kuitenkin vilkastua syyskuun lopussa käytävien Saksan vaalien jälkeen, kun EU:n suurimman jäsenmaan hallituksella on taas vahva mandaatti tehdä Saksan ja koko Euroopan tulevaisuuden kannalta merkittäviä linjauksia ilman tarvetta vaalimenestyksen varmistelun edellyttämään varovaisuuteen.

Mikäli liittokansleri Merkelin CDU-puolueen tämänhetkinen gallup-johto kestää, Merkel tullaan valitsemaan syyskuun lopussa jo viidennelle kanslerikaudelleen. Tämän kauden on arveltu jäävän Merkelin viimeiseksi, mikä tarkoittaisi, että hänen ei jatkossa enää tarvitsisi huolehtia menestyksestään seuraavissa vaaleissa, jolloin hän voisi luopua tavanomaisesta varovaisuudestaan ja tehdä rohkeita linjanvetoja myös EU:n tulevaisuuden suhteen. Luultavammin hän kuitenkin jatkaa melko varovaisella linjalla halutessaan välttää sellaiset virheet, jotka voisivat tahrata hänen pitkän valtakautensa perinnön. Merkelin ja CDU:n omien näkemysten lisäksi Saksan tulevaa EU-linjaa määrittää toki myös se, kenen kanssa CDU tulevan hallituksen muodostaa.

EU:n tulevaisuuskeskusteluun vaikuttaa olennaisesti myös se, mihin suuntaan Ranskan tuore presidentti Macron pyrkii sitä ohjaamaan. Tämä puolestaan riippuu siitä, reagoiko Macron heikentyneeseen kotimaiseen kannatukseensa ryhtymällä aiempaa varovaisemmaksi vai pyrkimällä päinvastoin vahvistamaan uudistusmielistä imagoaan tavoittelemalla myös EU:n rohkeaa uudistamista. Merkelin ja Macronin mahdollisesta yhteisestä EU-linjasta saatiin viitteitä tällä viikolla, kun molemmat esittivät maanantaisen tapaamisensa jälkeen alustavan myönteisiä kantoja euroalueen integraation syventämisen suhteen. Tarkempi euroaluetta koskeva yhteinen etenemissuunnitelma heiltä on luvassa kuitenkin vasta Saksan vaalien jälkeen.

EU:n tulevaisuuskeskustelun lisäksi Britannian EU-eroprosessin voi odottaa nousevan alkavan syksyn EU-politiikan keskiöön. Eroneuvotteluista käytiin tällä viikolla jo kolmas kierros, mutta merkittävää edistystä ei edelleenkään saavutettu. Vaikka Britannia pyrki ennen tämän viikon neuvottelukierrosta painostamaan tulevasta EU-suhteestaan käytävien neuvottelujen pikaiseen avaamiseen julkaisemalla käytännössä vain siihen liittyviä neuvottelukantoja, EU pysyi järkähtämättömästi kannassaan, jonka mukaan eroneuvotteluissa on saavutettava riittävää edistystä ennen kuin tulevasta suhteesta voidaan alkaa neuvotella. Vaikeimmalta eteneminen vaikuttaa neuvotteluissa koskien Britannian jäljellä olevia maksuvelvoitteita EU:ta kohtaan. Britannia ei ole edelleenkään julkaissut omaa neuvottelukantaansa tähän liittyen, mutta ilmaisi tämän viikon neuvotteluissa sen poikkeavan varsin jyrkästi EU:n jo kesäkuussa julkaistusta kannasta. Siksi vaikuttaakin varsin epätodennäköiseltä, että syys- ja lokakuun neuvottelukierroksilla voitaisiin saavuttaa niin merkittävää edistystä, että Eurooppa-neuvosto voisi hyväksyä tulevaa suhdetta koskevien neuvottelujen avaamisen jo lokakuun kokouksessaan.

Tulevaisuuden suuria linjoja määrittävien keskustelujen ohessa EU:n asialistalle voi odottaa tänä syksynä nousevan kysymyksiä liittyen esimerkiksi puheenjohtajamaa Viron priorisoimiin digitaalisiin sisämarkkinoihin sekä sisäiseen turvallisuuteen, joka on ollut uhattuna terrori-iskujen jatkuessa ja muuttaessa muotoaan. Pidempään esillä olleista kiistakysymyksistä muun muassa Puolan oikeusvaltiotilanteen käsittely sekä neuvottelut muuttoliikkeen hallinnan parantamiseen käytettävistä keinoista jatkuvat hankalina. Lisäksi komissio pyrkii edelleen edistämään alkuperäistä päätavoitettaan kasvusta ja työllisyydestä muun muassa jatkamalla erinäisiä kauppaneuvotteluja sekä edistämällä kiertotaloutta esimerkiksi uusilla muovi- ja vesistrategioilla.

Aihealueet
EU-asiat; Brysselin asiantuntijan katsaukset