Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Taksilainsäädännön muutokset hyväksytty

Julkaistu 6.4.2021 17.00
Muokattu 7.4.2021 17.38

Taksilainsäädännön muutokset hyväksytty

Eduskunta hyväksyi tiistaina 6. huhtikuuta liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisen.  Muutoksen tavoitteena on korjata taksitoiminnassa havaittuja epäkohtia, jotka liittyvät erityisesti turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan, hinnoittelun läpinäkyvyyteen sekä taksien saatavuuteen.

Liikenteen palveluista annettuun lakiin lisätään sääntelyä taksinkuljettajan kokeesta ja sen järjestämisestä, taksinkuljettajien vapaaehtoisesta erityisryhmien kanssa toimimista tukevasta kuljettajakoulutuksesta sekä koulutusten järjestämiseen liittyvistä viranomaismenettelyistä. Tavoitteena on laadun ja erityisryhmien turvallisuuden kokemuksen parantaminen.

Lisäksi taksiliikenteen palvelujen hinnoittelua koskevaa sääntelyä täsmennettävään siten, että kyydeissä olisi käytettävä tiettyä hinnoittelurakennetta ja esitettävä esimerkkimatkan hinta, jollei taksikyydin hinta ole kiinteä. Tavoitteena on lisätä hinnoittelun läpinäkyvyyttä ja parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia arvioida taksimatkan hintaa. 

Samalla eduskunta hyväksyi kaksi lausumaa. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto arvioi ja toteuttaa viipymättä kaikki lainsäädännölliset ja muut toimenpiteet, jotka tarvitaan taksipalvelujen saatavuuden parantamiseksi eri alueilla. Eduskunta edellyttää lisäksi, että valtioneuvosto käynnistää ja toteuttaa viipymättä lainsäädäntöhankkeen ja muut tarvittavat toimenpiteet julkisesti tuettujen kuljetusten kehittämiseksi ja nykyisten haasteiden ratkaisemiseksi yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Lakiehdotus hyväksyttiin liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön (LiVM 8/2021​) mukaisena.

Aihealueet
Täysistunto