Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Talousvaliokunta hyväksyi pikavippien korkokaton

Julkaistu 12.12.2012 0.00

Talousvaliokunta hyväksyi pikavippien korkokaton

Talousvaliokunta hyväksyi muutoksitta pikaluottoja koskevan hallituksen esityksen mukaiset pikavippilainsäädännön tiukennusesitykset kokouksessaan 12. joulukuuta 2012 (TaVM 15/2012 vp).
Uuden sääntelyn merkittävin muutos on luoton koroille ja kuluille asetettava nk. korkokatto. Lain voimaantulon jälkeen myönnettyjen alle 2 000 euron pienluottojen korkein todellinen vuosikorko voi olla enintään viitekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä. Samoin tiukennetaan luotonantajan velvollisuuksia arvioida kuluttajan luottokelpoisuutta. Uuden sääntelyn myötä hyvään luotonantotapaan kuuluvana ei enää pidetä lisämaksullisten tekstiviesti- tai muiden vastaavien viestipalvelujen käyttämistä. Pikaluottoyritysten rekisteröinnistä vastaavan Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedonsaantioikeuksia ja pakkokeinovaltuuksia laajennetaan.

Perusteluissaan talousvaliokunta toteaa, ettei voimassaolevan sääntelyn avulla ole kyetty ehkäisemään pikaluottojen negatiivisia vaikutuksia vaan ne ovat pikemminkin lisääntyneet. Pikaluotot ovat yksinomaisena tai osasyynä huomattavasti luotto-osuuttaan suuremmassa määrässä perintään joutuneita asioita. Samoin on ilmeistä, että pikaluotot ovat muodostuneet erityisen haitallisiksi taloutensa hallintaa vasta harjoitteleville nuorille. Valiokunta painottaa tarvetta seura uuden sääntelyn vaikutuksia sekä esittää eduskunnan hyväksyttäväksi lausumaa, jonka mukaisesti hallituksen tulee kehittää keinoja kotitalouksien velkaantumisen syiden ja kehityksen seurantaan ja ryhtyä tarvittaessa lainsäädännöllisiin ja muihin tarvittaviin lisätoimiin velkaantumiskehityksen hillitsemiseksi.

Lisätietoja:
Valiokunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen, 050 511 3097
Valiokuntaneuvos Tuula Kulovesi 050 364 4919
Aihealueet
Talousvaliokunta; Valiokunnat