Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Talousvaliokunta: Nato-jäsenyys tukisi taloudellisen toiminta- ja investointiympäristön vakautta

Julkaistu 4.5.2022 15.45
Talousvaliokunnan ovikyltti

Talousvaliokunta: Nato-jäsenyys tukisi taloudellisen toiminta- ja investointiympäristön vakautta

​Talousvaliokunnan lausunto turvallisuusympäristön muutosta käsittelevästä ajankohtaisselonteosta valmistui keskiviikkona 4. toukokuuta. Talousvaliokunta keskittyi lausunnossaan taloudellisen toimintaympäristön, huoltovarmuuden ja energian kysymyksiin.

Valiokunta totesi lausunnossaan, että talouskehitys on herkkä geopoliittisen tilanteen muutoksille. Epäilyt tai epävarmuudet siitä, että Suomeen kohdistettaisiin sotilaallisia tai muita yhteiskuntaa vahingoittavia toimia, vaikuttavat kaikkeen taloudelliseen aktiivisuuteen.

Valiokunta kiinnitti huomiota siihen, että vaikuttavin keino talouden tukemiseen on elinkeinoille vakaa, kannustava ja ennakoitavissa oleva ympäristö. Yhteiskunnallisten olojen vakaus, energian toimintavarmuus, osaava työvoima, toimiva lainsäädäntö ja julkishallinto oikeussuojakeinoineen ovat merkittäviä kilpailutekijöitä. Kestävä talous mahdollistaa myös turvallisuuspolitiikan edellyttämät investoinnit ja uskottavan puolustuksen toteuttamisen.

Valiokunnan mukaan tulevilla turvallisuusratkaisuilla ja sillä, miten Suomi asemoi itsensä muuttuvassa geopoliittisessa tilanteessa, voidaan arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia siihen, miten kiinnostavana ja turvallisena toimintaympäristönä ulkomaiset sijoittajat ja osaajat Suomea pitävät.  

Talousvaliokunta katsoo, että Nato-jäsenyys tukisi taloudellisen toiminta- ja investointiympäristön vakautta, Suomeen kohdistuvan maariskin minimointia sekä Suomen houkuttelevan ja turvallisen maakuvan ylläpitämistä pitkällä aikavälillä. Asiantuntijakuulemisissa on korostettu, että jäsenyys puolustusliitossa vahvistaisi Suomen kykyä pysyä sotilaallisten kriisien ulkopuolella ja tätä kautta myös houkuttelevuutta taloudellisen toiminnan sijaintipaikkana.  

Talousvaliokunnan lisäksi yhdeksän muuta valiokuntaa antaa lausuntonsa ajankohtaisselonteosta ulkoasiainvaliokunnalle, joka laatii asiasta mietinnön.

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 23/2022

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Tietoa ajankohtaisselonteon käsittelystä​

Aihealueet
Talousvaliokunta; Valiokunnat