Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tarkastusvaliokunnan mietintö budjetti- ja valvontavallan toteutumisesta on valmistunut

Julkaistu 1.12.2017 10:30
Muokattu 1.12.2017 10:42

Tarkastusvaliokunnan mietintö budjetti- ja valvontavallan toteutumisesta on valmistunut

Eduskunnan tarkastusvaliokunta selvitti eduskunnan budjetti- ja valvontavallan toteutumista Helsingin yliopiston tutkimusryhmän toteuttamalla tutkimuksella ”Eduskunnan budjetti- ja valvontavalta 1990-2020: Tutkimus budjetti- ja valvontavallan muutosten ja toteutumisen indikaattoreista”. Tutkimus julkaistiin syksyllä 2016. Valiokunta päätti toukokuussa 2017 antaa aiheesta mietinnön eduskunnan täysistunnolle.

Budjetti- ja valvontavalta on toinen eduskunnan tärkein perustuslaillinen valtaoikeus
lainsäädäntövallan rinnalla. Mietinnössään valiokunta kiinnittää huomiota eduskunnan
valvontavallan välineiden riittävyyteen, eduskunnan pysyväksi tarkoittamien
määrärahalisäysten huomioimiseen seuraavan vuoden talousarvioesityksessä, EU-asioiden valmistelun ajantasaisuuteen sekä koko eduskunnan rooliin uusista EVM (Euroopan vakausmekanismi) -rahoituksella myönnettävistä tukiohjelmista päätettäessä. Suomessa valiokuntien käytettävissä ei ole oikeudellisia keinoja yksittäisen asiantuntijan velvoittamiseksi saapumaan valiokunnan kokoukseen tai antamaan kirjallista lausuntoa.

Valiokunta toteaa mietinnössään, että tarkastusvaliokunnan ja muiden valiokuntien
valvontamahdollisuuksia tulee harkita vahvistettavaksi. Näin suomalainen käytäntö
saataisiin vastaamaan monissa muissa maissa voimassa olevaa käytäntöä.
Talousarvioesityksen käsittelyssä eduskunta on erittäin aktiivinen toimija. Valiokunta
kiinnittää mietinnössään huomiota siihen, että eduskunta tekee vuosittain samoja
määrärahalisäyksiä talousarviokäsittelyn yhteydessä ja ne poistetaan seuraavan vuoden talousarvioesityksen pohjasta, vaikka eduskunta olisikin tarkoittanut lisäyksen pysyväksi.

Valiokunnan mielestä tämä ei ole tarkoituksenmukainen menettely.
Valiokunta kiinnittää mietinnössään huomiota myös EU-asioiden käsittelyyn ja niistä
päättämiseen eduskunnassa. EU-asioita on paljon ja useissa tapauksissa edetään nopeassa aikataulussa etukäteen valmistellun Suomen kannan mukaisesti. Ongelmallista tässä voi olla se, että käsittelyaika eduskunnassa on huomattavan lyhyt ennen asian etenemistä EU:n toimielimissä. Valiokunta katsoo mietinnössään, että hallituksen tulee huolehtia EUasioiden valmistelun ajantasaisuudesta, jotta eduskunnalla on tosiasiassa mahdollisuus vaikuttaa. Lisäksi valiokunta esittää mietinnössään selvitettäväksi sitä, missä määrin EU-asioita olisi hyvä käsitellä täysistunnossa, jotta kaikilla kansanedustajilla olisi mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin. Erityisesti tämä huomio koskee päättämistä EVM-rahoituksella myönnettävistä uusista tukipaketeista, mikäli EVM:n rooli säilyy nykymuotoisena ja sen päätöksentekoon kuuluvat jäsenmaiden kannanotot.

Valiokunnan mietintö on luettavissa osoitteessa
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/TrVM_9+2017.aspx

Aihealueet
Tarkastusvaliokunta