Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

Ravintoloiden aukioloa koskeva väliaikainen lakimuutos lähetekeskustelussa

Julkaistu 19.5.2020 17.45
Eduskunnan täysistunnossa tartuntalaki koskeva esitys käsittelyssä 19. toukokuuta

Ravintoloiden aukioloa koskeva väliaikainen lakimuutos lähetekeskustelussa

Eduskunnan täysistunnon lähetekeskustelussa oli tiistaina 19. toukokuuta hallituksen esitys tartuntalain väliaikaisesta muuttamisesta. 

Ravintolat ja kahvilat ovat koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa olleet suljettuina asiakkailta 4.4.2020 alkaen ja ovat koronaviruskriisin johdosta käytännössä suljettuina 31.5.2020 saakka. Ravintoloiden avaaminen asiakaspaikkoja, aukioloaikoja ja anniskeluaikoja sääntelemällä mahdollistaisi suurimmalle osalle ravintoloista liiketoiminnan käynnistämisen uudelleen 1.6.2020 alkaen. Tartuntalain väliaikaista muutosta koskeva laki olisi voimassa 31.10.2020 saakka. 

Lailla säädettäisiin poikkeusolojen jatkuessa ravitsemisliiketoimintaan sellaisia välttämättömiä rajoituksia, joilla elinkeinotoimintaa voidaan avata asiakkaille ja samanaikaisesti estää koronavirustaudin leviämistä. Ravitsemisliikkeiden tulisi noudattaa tilapäisiä ravitsemisliikkeen aukioloa, alkoholijuomien anniskeluaikaa sekä liikkeeseen kuuluvien sisä- ja ulkotilojen asiakaspaikkamäärää ja käyttöä elinkeinotoimintaan koskevia rajoituksia niillä alueilla ja siinä laajuudessa, kuin se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi poikkeusoloissa. 

Asiakaspaikkamäärää ei kuitenkaan saisi rajoittaa enempää kuin puolet suurimmasta sallitusta asiakaspaikkamäärästä eikä aukioloaikaa saa rajoittaa kello 6–22 välisenä aikana eikä anniskeluaikaa kello 9–21 välisenä aikana. Ravitsemisliikkeiden tulisi myös noudattaa hygieniaan liittyviä erityisiä vaatimuksia ja huolehtimaan asiakkaiden riittävän etäisyyden ylläpitämisestä. 

Rajoitukset eivät koskisi henkilöstöravintolatoimintaa eivätkä ruoan tai juoman myymistä ravitsemisliikkeestä muualla nautittavaksi. 

Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset edellä mainituista rajoituksista ja velvollisuuksista sekä siitä, millä alueilla rajoituksia sovelletaan. Lain nojalla on tarkoitus antaa heti lain vahvistamisen jälkeen määräaikainen valtioneuvoston asetus. Tarkoitus on, että rajoituksia voitaisiin asetusta muuttamalla lieventää, jos epidemiatilanne sen sallii. Rajoituksia voidaan asetuksella myös kiristää, mikäli epidemiatilanne sitä edellyttää. Asetuksen mukaan rajoitukset koskisivat 1.6.2020 alkaen koko maata. Asetuksen rakenne sallii kuitenkin myös sen, että hallitus voisi tarvittaessa lieventää rajoituksia alueittain.   

Aluehallintovirastot valvoisivat rajoitusten ja velvollisuuksien noudattamista. Aluehallintovirasto voisi määrätä valvonnassa havaitsemansa epäkohdat ja puutteet korjattaviksi ja määrätä velvoitteita olennaisesti rikkoneen ravitsemisliikkeen ravitsemisliiketoiminnan välittömästi suljettavaksi asiakkailta enintään yhdeksi kuukaudeksi. 

Täysistunnon lähetekeskustelussa käytettiin yhteensä 65 puheenvuoroa. Lähetekeskustelun jälkeen asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Aihealueet
Täysistunto